Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων
Δημοσιεύσεις - Κατηγορίες
Ταξινόμηση κατά έτος

Δημοσιεύσεις


1997

Characterizing some Classes of Perfect Graphs through an Edge Classification

Author: S.D. Nikolopoulos |

Category: Technical report

1997

Implicit-Explicit Multistep Methods for Quasilinear Parabolic Equations

Author: G. Akrivis, M. Crouzeix and C. Makridakis |

Category: Technical report

1997

A Methodology for Developing a Medical Multimedia Education System Based on an Introductory Textbook

Author: I. Vakalis, I. Kalaitsopoulos, C. Papaloukas, A. Poulis, D.I. Fotiadis and E. Kontouris |

Category: Technical report

1997

Neural Network Training and Simulation Using a Multidimensional Optimization System

Author: A. Likas, D.A. Karras and I.E. Lagaris |

Category: Technical report

1997

The Branching-Time Logic Programming Language Cactus and its Applications

Author: P. Rondogiannis, M. Gergatsoulis and T. Panayiotopoulos |

Category: Technical report

1997

A Hierarchical Scheme for Locating Mobile Users

Author: E. Pitoura and I. Fudos |

Category: Technical report

1997

Frequency Spectrum of the Bispherical Hollow System: The Case of the Nonuniform Thickness Human Skull

Author: A. Charalambopoulos, D.I. Fotiadis and C.V. Massalas |

Category: Technical report

1997

Efficient Parallel Algorithms for Recognizing Weakly Triangulated Graphs

Author: S.D. Nikolopoulos |

Category: Technical report

1997

Improved Exploration in Hopfield Network State-Space through Parameter Perturbation Driven by Simulated Annealing

Author: G. Papageorgiou, A. Likas and A. Stafylopatis |

Category: Technical report

1997

The Construction of Navier Eigenfunctions in Cylindrical Coordinates

Author: A. Charalambopoulos, G. Dassios, D.I. Fotiadis and C.V. Massalas |

Category: Technical report

1997

Artificial Neural Network Methods in Quantum Mechanics

Author: I.E. Lagaris, A. Likas and D.I. Fotiadis |

Category: Technical report

1997

Numerical Approximation of Blow-up of Radially Symmetric Solutions of the Nonlinear Schršdinger Equation

Author: G.D. Akrivis, V.A. Dougalis, O.A. Karakashian, W.R. McKinney |

Category: Technical report

1997

Human Head-Neck System: The effect of Viscoelastic Neck on the Eigenfrequency Spectrum

Author: A. Charalambopoulos, D. Fotiadis and C.V. Massalas |

Category: Technical report

1997

A Fuzzy Neural Network Approach to Classification Based on Proximity Characteristics of Patterns

Author: K. Blekas, A. Likas and A. Stafylopatis |

Category: Technical report

1997

Higher-Order Functional Languages and Intensional Logic

Author: P. Rondogiannis and W.W. Wadge |

Category: Technical report