Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων
Δημοσιεύσεις - Κατηγορίες
Ταξινόμηση κατά έτος

Δημοσιεύσεις


1998

Transaction-Based Coordination of Software Agents

Author: E. Pitoura |

Category: Technical report

1998

Biomechanics of the Human Cranial System

Author: A. Charalambopoulos, D.I. Fotiadis and C.V. Massalas |

Category: Technical report

1998

Dynamic Response of the Human Head to an External Stimulus

Author: A. Charalambopoulos, D.I. Fotiadis and C.V. Massalas |

Category: Technical report

1998

Supporting Read-Only Transaction in Wireless Broadcasting

Author: E. Pitoura |

Category: Technical report

1998

On the Structure of A-free Graphs

Author: S.D. Nikolopoulos |

Category: Technical report

1998

Comparison of Nucleation Models for Inhomogeneous Ferromagnetic Materials

Author: A. Ktena, D.I. Fotiadis and C.V. Massalas |

Category: Technical report

1998

Computational Models for Wireless and Mobile Environments

Author: G. Samaras, E. Pitoura |

Category: Technical report

1998

Wave Propagation in Human Long Bones

Author: D.I. Fotiadis, G. Foutsitzi and Ch.V. Massalas |

Category: Technical report

1998

Address Forwarding in Hierarchical Location Directories for Mobile PCS Users

Author: E. Pitoura and I. Fudos |

Category: Technical report

1998

MERLIN – 3.0: A Multidimensional Optimization Environment

Author: D.G. Papageorgiou, I.N. Demetropoulos and I.E. Lagaris |

Category: Technical report

1998

A new solution representation for the travelling salesman problem

Author: A. Likas, V.Th. Paschos |

Category: Technical report

1998

Micromagnetics of Thin Ferromagnetic Films under Mechanical Stress

Author: P.A. Voltairas, D.I. Fotiadis, C.V. Massalas |

Category: Technical report

1998

Numerical Approximation of Singular Solutions of the Damped. Nonlinear Schršdinger Equation

Author: G.D. Akrivis, V.A. Dougalis, O.A. Karakashian, W.R. McKinney |

Category: Technical report

1998

The Merlin Control Language for Strategic Optimization

Author: D.G. Papageorgiou, I.N. Demetropoulos and I.E. Lagaris |

Category: Technical report

1998

Multivalued Parallel Recombinative Reinforcement Learning: A Multivalued Genetic Algorithm

Author: A. Likas |

Category: Technical report