Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων
Δημοσιεύσεις - Κατηγορίες
Ταξινόμηση κατά έτος

Δημοσιεύσεις


2017

Δρομολόγηση σε Οπορτουνιστικά Δίκτυα με Αρχές Μηχανικής Μάθησης

Author: V. Toulatzis | Supervisor: Advisor: E. Papapetrou

Category: Master Thesis

2017

Στατιστική μοντελοποίηση δεδομένων με την ασύμμετρη Π-σιγμοειδή κατανομή

Author: E. Balikas | Supervisor: Advisor: A. Lykas

Category: Master Thesis

2017

Εξαγωγή περιγράμματος χειλιών από εικόνες προσώπου

Author: Α. Fares Said | Supervisor: Advisor: A. Lykas

Category: Master Thesis

2017

Detection of predictable temporal changes in multidimensional biological sequences

Author: N. Timonidis | Supervisor: Advisor: A. Lykas

Category: Master Thesis

2017

Service management in NoSQL data stores via replica-group reconfigurations

Author: E. Bekas | Supervisor: Advisor: K. Magoutis

Category: Master Thesis

2017

Measuring and moderating opinion polarization in online social networks

Author: A. Matakos | Supervisor: Advisor: P. Tsaparas

Category: Master Thesis

2017

New approaches in parallel algorithm portfolios for metaheuristic optimization

Author: D. Souravlias | Supervisor: Advisor: K. Parsopoulos

Category: Phd Dissertation

2017

Community detection in undirected graphs using a new quality measure

Author: N. Koufos | Supervisor: Advisor: A. Lykas

Category: Master Thesis

2017

Algorithms and tools for deriving editable models from cross-sectional data sets

Author: Ioannis Kyriaziz | Supervisor: Advisor: I. Fudos

Category: Phd Dissertation

2016

Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι για Θέματα Ισορροπιών Nash σε Παίγνια Διπίνακα

Author: D.-D. Proskos | Supervisor: S. Kontogiannis

Category:

2016

Πρόβλεψη του Ισομερισμού των Προλινών με χρήση Συμβολικών και Δομικών Χαρακτηριστικών

Author: P. Pashali | Supervisor: A. Lykas

Category: Master Thesis

2016

Refactoring Trip Advisor: Υποβοήθηση Συγκροτημένης Ανακατασκευής Κώδικα

Author: Th. Vartziotis | Supervisor: Advisor: A. Zarras

Category: Master Thesis

2016

Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι για Θέματα Ισορροπιών Nash σε Παίγνια Διπίνακα

Author: D.-D. Proskos | Supervisor: Advisor: S. Kontogiannis

Category: Master Thesis

2016

Πρόβλεψη του Ισομερισμού των Προλινών με χρήση Συμβολικών και Δομικών Χαρακτηριστικών

Author: P. Pashali | Supervisor: Advisor: A. Lykas

Category: Master Thesis

2016

Evaluation of Routing Protocols for Opportunistic Networks with Multiple-Criteria Decision-Making Methods

Author: D.-G. Akestoridis | Supervisor: Advisor: E. Papapetrou

Category: Master Thesis