Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων
Δημοσιεύσεις - Κατηγορίες
Ταξινόμηση κατά έτος

Δημοσιεύσεις


2018

Multi-Agent Reinforcement Learning Methods for Congestion Problems

Author: Christos Spatharis | Supervisor: Advisor: K. Blekas

Category: Master Thesis

2017

Diversifying big data in parallel

Author: K. Noulis | Supervisor: Advisor: E. Pitoura

Category: Master Thesis

2017

Graph-based algorithmic techniques for watermarking using self-inverting permutations and bitonic sequences

Author: A. Mpanti | Supervisor: Advisor: S. Nikolopoulos

Category: Master Thesis

2017

Similarity in temporal graphs

Author: A. Koursoumis | Supervisor: Advisor: E. Pitoura

Category: Master Thesis

2017

Distance oracles for time-dependent road networks

Author: G. Papastavrou | Supervisor: Advisor: S. Kondogiannis

Category: Master Thesis

2017

Automatic diagnosis of carpal tunnel syndrome by applying existing and novel signal characteristics

Author: P. Kontogiannis | Supervisor: Advisor: G. Manis

Category: Master Thesis

2017

3D Hand pose estimation with convolutional networks using RGB-D data

Author: E. Kazakos | Supervisor: Advisor: Ch. Nikou

Category: Master Thesis

2017

Parallel and distributed processing of spatial preference queries

Author: Dimitrios Mpestas | Supervisor: Advisor: N. Mamoulis

Category: Master Thesis

2017

Επεξεργασία συστημάτων αναζήτησης με λέξεις-κλειδιά σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων

Author: L. Vatsilidis | Supervisor: Advisor: E. Pitoura

Category: Master Thesis

2017

Fairness in package-to-group recommendations

Author: Dimitrios Serbos | Supervisor: Advisor: N. Mamoulis

Category: Master Thesis

2017

Robust incremental hiddn conditional random fields for action recognition

Author: E. Mastora | Supervisor: Advisor: Ch. Nikou

Category: Master Thesis

2017

Graph metrics as predictors of schema evolution for relational databases

Author: M.-R. Kolozoff | Supervisor: Advisor: P. Vassiliadis

Category: Master Thesis

2017

Analysis, Modeling and Simulation of Search in Complex Dynamic Networks

Author: S. V. Margariti | Supervisor: Advisor: V. Dimakopoulos

Category: Phd Dissertation

2017

Supporting exploratory analytics on repository-extracted schema histories by integrating external contextual infomation

Author: A. Pappas | Supervisor: Advisor: P. Vassiliadis

Category: Master Thesis

2017

Algorithms and tools for deriving editable models from cross-sectional data sets

Author: Ioannis Kyriaziz | Supervisor: Advisor: I. Fudos

Category: Phd Dissertation