Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων
Δημοσιεύσεις - Κατηγορίες

Master Thesis


2019

Ένας απλούστερος αλγόριθμος υπολογισμού του πυρήνα ενός πολυέδρου

Author: D. Kefallinos | Supervisor: L. Palios

Category: Master Thesis

2019

A Study of Incremental Checkpointing in Distributed Stream Processing Systems

Author: Aristidis Chronarakis | Supervisor: K. Magoutis

Category: Master Thesis

2019

Ανίχνευση Σφαλμάτων σε Πολυπύρηνα Συστήματα με τη Χρήση Λογισμικού

Author: Chr. Papaioannou | Supervisor: Ch. Kavousianos

Category: Master Thesis

2019

Development and Evaluation of a Transactional Benchmark Driver for a Scalable SQL Database

Author: M. Sotiriou | Supervisor: A. Zarras

Category: Master Thesis

2019

Μετρικές Σύζευξης και Συνεκτικότητας σε Σχήματα Βάσεων Δεδομένων

Author: G. Mamalis | Supervisor: A. Zarras

Category: Master Thesis

2019

Μελέτη της εμβρυϊκής μεταβλητότητας καρδιακού ρυθμού κατά τη συστολική δραστηριότητα

Author: Ελ. Σκορδά | Supervisor: G. Manis

Category: Master Thesis

2019

Εξάγοντας την Αντιληπτή Ποιότητα Βίντεο από Μετρήσεις της Μεθόδου VMAF σε Επίπεδο Πλαισίου

Author: Σοφία Μπάτση | Supervisor: L. Kontis

Category: Master Thesis

2019

An Actor-Critic Deep Reinforcement Learning Agent for Visual Object Tracking

Author: Asterios Merkos | Supervisor: K. Blekas

Category: Master Thesis

2019

Έξυπνο σύστημα προστασίας κινδύνων από ηλεκτρικό ρεύμα σε παιδικό δωμάτιο

Author: Filippos Bitsas | Supervisor: G. Manis

Category: Master Thesis

2019

Φωτορεαλιστική απόδοση 3Δ σκηνών με WebGL

Author: Theodoros Koutsis | Supervisor: I. Fudos

Category: Master Thesis

2019

Path planning and control of a centrifugal-force mini-robot

Author: Sokratis Dimitriadis | Supervisor: K. Vlahos

Category: Master Thesis

2019

Flow motifs in interaction networks

Author: Chrysanthi Kosyfaki | Supervisor: N. Mamoulis

Category: Master Thesis

2019

The UU-test: Deciding on distribution unimodality using tests of uniformity

Author: P. Chasani | Supervisor: A. Lykas

Category: Master Thesis

2019

Tool support and topological study of schema evolution in terms of foreign keys

Author: K. Dimolikas | Supervisor: P. Vassiliadis

Category: Master Thesis

2018

Adaptation through replica-group reconfiguration in NoSQL data stores

Author: D. Valekardas | Supervisor: K. Magoutis

Category: Master Thesis