Χρονοπρογραμματισμός του μαθήματος (για το 2021)

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

PROJECT

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
15/02-19/02
21 Φεβρ.
Εισαγωγή !!:Εκφώνηση εργασίας  
22/02-26/02 Αρχιτεκτονική ΣΔΒΔ    
01/03-06/03 Επεξήγηση project
Διαχείριση Συναλλαγών
  !!: Εκφώνηση 1ης άσκησης
08/03-12/03 Οff ΚΑΘ. ΔΕΥΤΕΡΑΣ    
15/03-19/03
 Κ. Δευτέρα: 15/3
Διαχείριση Συναλλαγών
Αναπλ. 25η Μαρτίου?
 
22/03-26/03
 25 Μαρτίου
Αναπλ. 25η Μαρτίου
Διαχείριση Συναλλαγών
Discuss prj  
29/03-02/04 Έλεγχος Ταυτοχρονισμού D: Φάση Ι !!: Εκφώνηση 2ης άσκησης
05/04-09/04 Έλεγχος Ταυτοχρονισμού   D: Παράδοση 1ης άσκησης
12/04-16/04 Ανάνηψη Discuss prj !!: Εκφώνηση 3ης άσκησης
10η 19/04-23/04 Επεξεργασία Ερωτήσεων D: Φάση ΙI D: Παράδοση 2ης άσκησης
  ΠΑΣΧΑ
Πρωτομαγιά

     
11η 10/05-14/05 Επεξεργασία Ερωτήσεων    
12η 17/05-22/05 Βελτιστοποίηση Ερωτήσεων    
13η 24/05-28/05 Αποθήκες Δεδομένων D:Παράδοση συστήματος
D:Παράδοση Αναφοράς
D: Παράδοση 3ης άσκησης
  Εξεταστική      

Το σύμβολο D συμβολίζει "Προθεσμία". Το σύμβολο !! συμβολίζει "Ανακοίνωση".

 


Τελευταία ενημέρωση: 2019/02/01