Βαθμολογία

Τελική βαθμολογία του μαθήματος μετά την εξέταση του Σεπτεμβρίου
για το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020

Δείτε τον τελικό βαθμό σας εδώ.