ΜΥΥ205/ΠΛΥ212 Τεχνικές Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού

Εαρινό Εξάμηνο, 2016

 

Αρχική

Διδακτέα Ύλη

Ασκήσεις

Γενικές Πληροφορίες

Ώρες Διδασκαλίας: Τρίτη 3-5 μ.μ., Πέμπτη 12-2 μ.μ., Αμφιθέατρο
Εργαστήρια: Πέμπτη 3-7 μ.μ.
Διδάσκων: Παναγιώτης Τσαπάρας (tsap _at_ cs.uoi.gr)

Συντονίστρια Εργαστηρίων: Μαρία Χρόνη (mchroni _at_ cs.uoi.gr)

Βοηθοί:


Βαθμολογία: Ο τελικός βαθμός του μαθήματος προκύπτει από τα εργαστήρια ή την πρόοδο, τις ασκήσεις και την τελική εξέταση.

         Τα εργαστήρια είναι υποχρεωτικά για τους φοιτητές του πρώτου έτους (επιτρέπονται το πολύ δύο απουσίες). Ο βαθμός του εργαστηρίου μετράει για 20% του τελικού βαθμού.

         Για όσους είναι σε μεγαλύτερο έτος, αν δεν έχετε βαθμό εργαστηρίου, ή δεν θέλετε να κρατήσετε τον βαθμό του εργαστηρίου, μπορείτε να δώσετε πρόοδο, η οποία θα μετρήσει 20% του βαθμού. Αν αποφασίσετε να δώσετε πρόοδο, ο βαθμός του εργαστηρίου χάνεται. Δεν μπορείτε να κρατήσετε τον βαθμό προόδου από προηγούμενα χρόνια.

         Οι ασκήσεις μετράνε 30% του βαθμού και είναι υποχρεωτικές για όλους. Δεν μπορείτε να κρατήσετε το βαθμό των ασκήσεων από προηγούμενα χρόνια.

         Ο βαθμός της τελικής εξέτασης μετράει 50% του τελικού βαθμού. Για να περάσετε το μάθημα θα πρέπει να γράψετε τουλάχιστον 4 (τέσσερα) στην τελική εξέταση, και να έχετε βαθμό τουλάχιστον (5) πέντε συνολικά.

 

Βαθμοί προηγούμενων εργαστηρίων: Εδώ είναι οι βαθμοί για τα εργαστήρια του 2013, 2014, και 2015.

 

Παλαιότερα μαθήματα: Μπορείτε να δείτε το υλικό και τις ασκήσεις από τα προηγούμενα μαθήματα. Αν και υπάρχουν κάποιες αλλαγές στην ύλη, πολύ από το υλικό παραμένει το ίδιο.

 

Εργαστήρια: Τα εργαστήρια γίνονται 15:00-19:00 την Πέμπτη. Οι ομάδες στα γκρουπ 1,3 θα έρχονται 15:00-17:00 στα μονά εργαστήρια, και 17:00-19:00 στα ζυγά εργαστήρια. Οι ομάδες στα γκρουπ 2,4 θα έρχονται 17:00-19:00 στα μονά εργαστήρια, και 15:00-17:00 στα ζυγά εργαστήρια.

 

Διαδικαστικά: Για περισσότερες πληροφορίες για τα διαδικαστικά του μαθήματος (βαθμολογία κλπ) μπορείτε να δείτε αυτές τις διαφάνειες (pptx, pdf)

 

Ανακοινώσεις

         Τρίτη 7/2: Βαθμολογία Φεβρουαρίου. Μπορείτε να δείτε εδώ την συνολική σας βαθμολογία για το ΠΛΥ212 για την πτυχιακή εξεταστική. Το αρχείο περιέχει την τελική βαθμολογία. Οι τελικοί βαθμοί σε κόκκινο χρώμα είναι οι περιπτώσεις που ο βαθμός της τελική εξέτασης ήταν κάτω του 4, οπότε και η συνολική βαθμολογία πέφτει στο 4. Οι βαθμοί θα κατατεθούν στην γραμματεία τις επόμενες μέρες, αν έχετε ερωτήσεις μπορείτε να στείλετε email.

         Τετάρτη 12/10: Βαθμολογία Σεπτεμβρίου. Μπορείτε να δείτε εδώ την συνολική σας βαθμολογία για το ΠΛΥ212 και το ΜΥΥ205. Το αρχείο περιέχει την τελική βαθμολογία. Οι τελικοί βαθμοί σε κόκκινο χρώμα είναι οι περιπτώσεις που ο βαθμός της τελική εξέτασης ήταν κάτω του 4, οπότε και η συνολική βαθμολογία πέφτει στο 4. Οι τελικοί βαθμοί σε italics είναι οι αναβαθμολογήσεις (κρατιέται ο βαθμός μόνο αν είναι μεγαλύτερος από αυτόν του Ιουνίου). Οι βαθμοί θα κατατεθούν στην γραμματεία στο τέλος της εβδομάδας.

         Πέμπτη 7/7: Τελική Βαθμολογία. Μπορείτε να δείτε εδώ την συνολική σας βαθμολογία για το ΠΛΥ212 και το ΜΥΥ205. Το αρχείο περιέχει τους βαθμούς για τα εργαστήρια/πρόοδο, τις ασκήσεις και την τελική βαθμολογία. Στην δεύτερη άσκηση παρατηρήθηκε ένας μεγάλος αριθμός από αντιγραφές στην Ερώτηση 1. Στην περίπτωση αυτή το κομμάτι του προγράμματος που ήταν αντιγραμμένο μηδενίστηκε. Οι τελικοί βαθμοί σε κόκκινο χρώμα είναι οι περιπτώσεις που ο βαθμός της τελική εξέτασης ήταν κάτω του 4, οπότε και η συνολική βαθμολογία πέφτει στο 4. Οι βαθμοί θα κατατεθούν στην γραμματεία στην αρχή της επόμενης εβδομάδας.

         Κυριακή 5/6: Βαθμοί Εργαστηρίων και Προόδου. Μπορείτε να δείτε εδώ τον συνολικό βαθμό των εργαστηρίων. Ο βαθμός υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των 8 καλύτερων εργαστηρίων. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν περισσότερες από δύο απουσίες ο βαθμός είναι μηδέν. Το άριστα είναι το 100.

         Κυριακή 5/6: Βαθμοί Προόδου. Οι βαθμοί προόδου για το ΠΛΥ212 και ΜΥΥ205. Το άριστα είναι το 100.

         Πέμπτη 26/5: Τρίτη Σειρά Ασκήσεων - Παράταση. Για να διευκολυνθούν τα μεγαλύτερα έτη, η παράδοση της τρίτης σειράς ασκήσεων παρατείνεται για την Κυριακή 29/5 στις 6:00 μ.μ. Η παράδοση πρέπει να γίνει μέσω turnin. Δεν θα δεχτούμε παράδοση μέσω email. Αν πιστεύετε ότι δεν θα μπορέσετε να παραδώσετε εξ αποστάσεως, κάνετε turnin από τα μηχανήματα της σχολής την Παρασκευή.

         Παρασκευή 13/5: Τρίτη Σειρά Ασκήσεων. Η τρίτη σειρά ασκήσεων είναι διαθέσιμη στην σελίδα ασκήσεων του μαθήματος. Η προθεσμία είναι στις 27/5 στις 6:00 μ.μ.

         Τρίτη 3/5: Εβδομάδα 9-13/5. Την επόμενη εβδομάδα:

o   Δευτέρα 9/5, 14:30 - 15:30 θα έχουμε φροντιστήριο για την Δεύτερη σειρά ασκήσεων στην αίθουσα Ι3. Το φροντιστήριο γίνεται για να κάνετε ερωτήσεις σχετικά με την άσκηση, όχι για την παράδοση νέας ύλης.

o   Τετάρτη 11/5, 14:00 - 16:00 θα έχουμε μάθημα αναπλήρωσης.

o   Πέμπτη 12/5 στο τέλος του μαθήματος θα έχουμε την αξιολόγηση του μαθήματος.

         Παρασκευή 15/4: Δεύτερη Σειρά Ασκήσεων. Η δεύτερη σειρά ασκήσεων είναι διαθέσιμη στην σελίδα ασκήσεων του μαθήματος. Η προθεσμία είναι στις 12/5 πριν το ξεκίνημα του μαθήματος (12:00 μ.μ.).

         Δευτέρα 11/4: Παράταση. Η προθεσμία για την πρώτη σειρά ασκήσεων παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη 14/4, 12 μ.μ., πριν το μάθημα.

         Παρασκευή 8/4: Πρόοδος. Η πρόοδος θα γίνει στις 18/4 2-4 μ.μ. στο Αμφιθέατρο. Η ύλη της προόδου θα είναι μέχρι και την διάλεξη 15 (όχι κληρονομικότητα). Υπενθυμίζω ότι η πρόοδος είναι μόνο για τα μεγαλύτερα έτη, για όποιους θέλουν να αντικαταστήσουν τον βαθμό του εργαστηρίου, ή δεν έχουν βαθμό εργαστηρίου.

         Παρασκευή 1/4: Διευκρινήσεις για την πρώτη σειρά ασκήσεων. Μερικές διευκρινήσεις για την πρώτη σειρά ασκήσεων.

o   Όταν λέμε ότι η εισαγωγή ενός στοιχείου στην ουρά προτεραιότητας γίνεται σε σταθερό χρόνο, αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των εντολών που θα εκτελεστούν δεν εξαρτάται από τον αριθμό των στοιχείων που έχουμε μέσα στην ουρά. Πρακτικά, για τον κώδικα σας σημαίνει ότι η insert δεν μπορεί να χρησιμοποιεί for-loop (ή οποιοδήποτε άλλο loop) πάνω στα στοιχεία του πίνακα. Το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορείτε να διατηρείτε τον πίνακα ταξινομημένο.

o   Δεν θα πρέπει σε κάποιο σημείο του κώδικα σας να σας απασχολούν τα άδεια κελιά του πίνακα και πότε ένα κελί είναι άδειο. Αν η υλοποίηση σας στηρίζεται σε αυτό τότε δεν έχετε καλή υλοποίηση. Επίσης, η τιμή 0 π.χ. είναι μια αποδεκτή τιμή για εισαγωγή.

o   Για την ερώτηση bonus η ουρά προτεραιότητας που θα δημιουργήσετε θα πρέπει να έχει μέγεθος ακριβώς Κ.

o   Για την δεύτερη ερώτηση, όταν λέμε ότι ρίχνουμε μια μάρκα στην θέση x, εννοούμε στην στήλη x. Το παιχνίδι είναι το ίδιο με αυτό στην πραγματικότητα.

         Τετάρτη 30/3: Φροντιστήριο και Πρόοδος. Αυτή την Δευτέρα 4/4 θα είμαι στην αίθουσα Β.2 11-12 για να απαντήσω ερωτήσεις για την πρώτη άσκηση. Μπορείτε να φέρετε το laptop σας ή στικάκι με τον κώδικα αν θέλετε να κάνετε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Για την ημερομηνία της προόδου τη πιο βολική ημερομηνία φαίνεται να είναι στις 13/4, 2-4.

         Πέμπτη 24/3: Πρώτη Σειρά Ασκήσεων. Η πρώτη σειρά ασκήσεων είναι διαθέσιμη στην σελίδα ασκήσεων του μαθήματος. Η προθεσμία είναι στις 12/4 πριν το ξεκίνημα του μαθήματος (3:00 μ.μ.).

         Δευτέρα 7/3: Μάθημα Αναπλήρωσης, Αργία Αποκριών. Αυτή την Τετάρτη, 9/3 στις 14:00-16:00 θα γίνει μάθημα αναπλήρωσης. Υπενθυμίζω ότι την Πέμπτη 10/3 και την Τρίτη 15/3 δεν θα έχει μάθημα και εργαστήριο λόγω της αργίας των Αποκριών.

         Παρασκευή 19/2: Επόμενη εβδομάδα: Μαθήματα και Εργαστήρια, Αναπλήρωση. Την επόμενη εβδομάδα δεν θα έχει μαθήματα λόγω απουσίας του διδάσκοντος. Το εργαστήριο θα γίνει κανονικά. Είναι το πρώτο εργαστήριο οπότε οι ομάδες στα γκρουπ 1,3 θα έρθουν στις 15:00-17:00 και οι ομάδες στα γκρουπ 2,4 θα έρθουν 17:00-19:00. Αν δεν έχετε γραφτεί στο εργαστήριο κάνετε το άμεσα. Υπενθυμίζω ότι το εργαστήριο είναι μόνο για τους πρωτοετείς και είναι υποχρεωτικό. Τέλος την Τετάρτη 2/3 στις 14:00-16:00 θα γίνει μάθημα αναπλήρωσης.

         Πέμπτη 11/2: Εγγραφή στα εργαστήρια. Οι εγγραφές στα εργαστήρια έχουν ξεκινήσει. Η εγγραφή γίνεται στο ecourse και τα μέλη κάθε ομάδας θα πρέπει να γραφτούν στο ίδιο γκρουπ. Το πρόγραμμα θα είναι 15:00-17:00 οι ομάδες στα γκρουπ 1,3 και 17:00-19:00 οι ομάδες στα γκρουπ 2,4 για τα μονά εργαστήρια και ανάποδα στα ζυγά εργαστήρια.

         Δευτέρα 8/2: Εκκίνηση μαθήματος - ecourse. Καλώς ήρθατε στο μάθημα Τεχνικές Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού για το 2016. Ανακοινώσεις θα γίνονται εδώ και στο ecourse, γι αυτό δημιουργήστε όλοι λογαριασμό στο ecourse ώστε να μπορείτε να λαμβάνετε τα σχετικά emails για το μάθημα.