ΜΥΥ 205/ΠΛΥ212 Τεχνικές Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού

Εαρινό Εξάμηνο, 2016

 

Αρχική

Διδακτέα Ύλη

Ασκήσεις

Ασκήσεις Εργαστήρια

Οδηγίες για σύνδεση με τα συστήματα της σχολής από το Windows-based PC σας (τερματικό και μεταφορά αρχείων):

         Κατεβάστε το πρόγραμμα SSH SFTP Secure Shell Client 3.2.9 (για αρχεία εγκατάστασης πατήστε εδώ)

         Εγκαταστήστε το πρόγραμμα

         Κατά την εκτέλεση του προγράμματος επιλέξτε "Quick Connect"

         Host Name: scylla.cs.uoi.gr, User Name: το login του λογαριασμού σας

         Όταν σας ζητήσει Password: τον προσωπικό κωδικό σας

         Στο τερματικό εμφανίζεται μήνυμα που σας λέει σε ποια συστήματα των εργαστήριων προγραμματισμού μπορείτε να συνδεθείτε στη συνέχεια

         π.χ.  δίνοντας στο τερματικό τις εντολές: "ssh hp6000ws03" ή "ssh ultra20ws07"

         Στο μενού Window, μπορείτε να ανοίξετε επιπλέον τερματικά (New Terminal) ή παράθυρα μεταφοράς αρχείων (New File Transfer)

         Εναλλακτικό πρόγραμμα σύνδεσης: PuTTY: A Free Telnet/SSH Client  (για αρχεία εγκατάστασης πατήστε εδώ).

         Συχνό Πρόβλημα: Χρήση ελληνικών χαρακτήρων μέσα σε κάποιο αρχείο μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στο turnin γιατί διαβάζονται ως binary. Χρησιμοποιήστε greeklish.

Επίσης χρήσιμες οδηγίες για τη μεταφορά αρχείων μπορείτε να βρείτε στη σελίδα που ετοίμασε ο Γιώργος Ζάχος.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και εξοικειωθείτε με την διαδικασία της ηλεκτρονικής παράδοσης πριν τις προθεσμίες. Οι ασκήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο μέσω turnin.

 

Τρίτη Σειρά Ασκήσεων

H εκφώνηση της τρίτης σειράς ασκήσεων είναι εδώ. Η προθεσμία παράδοσης είναι Παρασκευή 27 Μαΐου 6:00 μ.μ. Οι ασκήσεις είναι ατομικές.

Εδώ είναι ένα μικρό παράδειγμα εισόδου της RunFilter. Τρέξτε το πρόγραμμα σας με κατώφλι 3. Εδώ είναι η σωστή έξοδος γι αυτή την είσοδο. Εδώ είναι ένα μεγαλύτερο αρχείο εισόδου αργότερα για να τεστάρετε την ταχύτητα του προγράμματος σας. Χρησιμοποιείστε την τιμή 10 για το κατώφλι γι αυτό το αρχείο.

Θα παραδώσετε τα αρχεία σας ηλεκτρονικά κάνοντας turnin στο assignment3@ply212. Π.χ.,

turnin assignment3@ply212 ShapeGame.java

για να κάνετε turnin το αρχείο για την πρώτη άσκηση. Για τις bonus ασκήσεις θα κάνετε turnin στο bonus@ply212. Π.χ.,

turnin bonus@ply212 BinarySearchTree.java

Μην ξεχάσετε να βάλετε το όνομα σας και τον ΑΜ σε σχόλια στον κώδικα σας (σε greeklish). Επειδή το turnin εκτός πανεπιστημίου μπορεί να είναι προβληματικό, βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να κάνετε turnin πριν από την προθεσμία. Ασκήσεις που δεν κατατίθενται ηλεκτρονικά ή είναι εκπρόθεσμες δεν θα γίνουν δεκτές, ή θα έχουν ποινή.

 

Δεύτερη Σειρά Ασκήσεων

H εκφώνηση της δεύτερης σειράς ασκήσεων είναι εδώ. Η προθεσμία παράδοσης είναι Πέμπτη 12 Μαΐου 12:00 μ.μ. Οι ασκήσεις είναι ατομικές.

Μπορείτε να διαβάσετε για τα δυαδικά δέντρα εδώ. Επίσης εδώ είναι ένα παράδειγμα της BSTTest.java. Ο κώδικας που θα χρησιμοποιήσουμε για να σας εξετάσουμε μπορεί να είναι διαφορετικός (και κατά πάσα πιθανότητα πιο περίπλοκος).

Εδώ είναι ένα παράδειγμα της TrafficSimulation.java.

Θα παραδώσετε τα αρχεία σας ηλεκτρονικά κάνοντας turnin στο assignment2@ply212. Π.χ.,

turnin assignment2@ply212 BinarySearchTree.java

για να κάνετε turnin το αρχείο για την πρώτη άσκηση. Μην ξεχάσετε να βάλετε το όνομα σας και τον ΑΜ σε σχόλια στον κώδικα σας (σε greeklish). Επειδή το turnin εκτός πανεπιστημίου μπορεί να είναι προβληματικό, βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να κάνετε turnin πριν από την προθεσμία. Ασκήσεις που δεν κατατίθενται ηλεκτρονικά ή είναι εκπρόθεσμες δεν θα γίνουν δεκτές.

 

Πρώτη Σειρά Ασκήσεων

H εκφώνηση της πρώτης σειράς ασκήσεων είναι εδώ. Η προθεσμία παράδοσης είναι Τρίτη 12 Απριλίου 3:00 μ.μ. Οι ασκήσεις είναι ατομικές.

Ένα παράδειγμα της PriorityQueueTest. Ο κώδικας που θα χρησιμοποιήσουμε για να σας εξετάσουμε μπορεί να είναι διαφορετικός (και κατά πάσα πιθανότητα πιο περίπλοκος).

Εδώ μπορείτε να βρείτε το αρχείο για την κλάση FindTopK.

Θα παραδώσετε τα αρχεία σας ηλεκτρονικά κάνοντας turnin στο assignment1@ply212. Π.χ.,

turnin assignment1@ply212 PriorityQueue.java

για να κάνετε turnin το αρχείο για την πρώτη άσκηση. Μην ξεχάσετε να βάλετε το όνομα σας και τον ΑΜ σε σχόλια στον κώδικα σας (σε greeklish). Επειδή το turnin εκτός πανεπιστημίου μπορεί να είναι προβληματικό, βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να κάνετε turnin πριν από την προθεσμία.