Δίκτυα Υπολογιστών I (MYY-703)

Εργαστήρια

 
Γενικές Πληροφορίες - Κανονισμός εργαστηρίου
Η διδασκαλία του μαθήματος συνδυάζεται με την διεξαγωγή μιας σειράς 7-8 εργαστηριακών ασκήσεων.
 
Οι εργαστηριακές ασκήσεις για το ακ. έτος 2020-2021 θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως κάθε Πέμπτη και ώρες 10:00-12:00 στην εικονική αίθουσα του μαθήματος στην εφαρμογή MS Teams.
 
Τα εργαστήρια του μαθήματος θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου. Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση.
 
Η παρακολούθηση των εργαστηριακών ασκήσεων από τους φοιτητές είναι προαιρετική. Ωστόσο, ένας φοιτητής που επιθυμεί να λάβει μέρος στις εξετάσεις του μαθήματος θα πρέπει πρώτα να εξεταστεί επιτυχώς στην εξέταση του εργαστηρίου.
 
Φοιτητές που εξετάστηκαν επιτυχώς στην εξέταση του εργαστηρίου κατά το παραλθόν αλλά δεν πέρασαν το μάθημα δεν υποχρεούνται σε νέα εξέταση του εργαστηρίου. Το ίδιο ισχύει και για όσους φοιτητές εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους στα εργαστήρια με το παλαιό (πριν το ακ. έτος 2016-2017) σύστημα διεξαγωγής.
Οδηγίες συμμετοχής στα εξ αποστάσεως εργαστήρια (Ακ. Έτος 2020-2021)
Στα εργαστήρια του μαθήματος θα χρησιμοποιηθεί ο προσομοιωτής Ns2. Ο προσομοιωτής είναι ήδη εγκατεστημένος στους υπολογιστές των εργαστηρίων ΠΕΠ Ι, ΠΕΠ ΙΙ και ΠΕΛΣ. Επομένως, για την συμμετοχή στο εργαστήριο του μαθήματος απαιτείται μόνο ο φοιτητής να έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί (με το πρωτόκολλο ssh) σε κάποιο υπολογιστή που βρίσκεται σε ένα από αυτά τα εργαστήρια. Για το σκοπό αυτό ο φοιτητής θα πρέπει να ακολουθήσει τα τρία (3) παρακάτω βήματα:
 1. Σύνδεση, χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο ssh, στον υπολογιστή scylla.cse.uoi.gr
 2. Αφού γίνει η προηγούμενη σύνδεση, εκτέλεση της εντολής rupt. Η εντολή αυτή θα τυπώσει στην οθόνη τους υπολογιστές που είναι διαθέσιμοι και το φόρτο του καθενός (δηλάδή πόσοι χρήστες είναι ήδη συνδεδεμένοι). Παρακάτω φαίνεται ένα παράδειγμα χρήσης της εντολής rupt:
  > rupt
  hp6200ws01 up 0 users
  hp6200ws02 up 1 users
  hp6200ws03 up 3 users
  hp6200ws04 up 3 users
  hp6200ws05 up 5 users
 3. Σύνδεση, χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο ssh, στον υπολογιστή με τον μικρότερο φόρτο. Στο παραπάνω παράδειγμα θα πρέπει να γίνει σύνδεση στον υπολογιστή hp6200ws01.
 
Αν κάποιος φοιτητής το επιθυμεί τότε μπορεί να εγκαταστήσει τον προσομοιωτή Ns2 σε δικό του υπολογιστή και να εκτελέσει την άσκηση του εργαστηρίου εκεί. Οδηγίες εγκατάσταση μπορείτε να βρείτε στην σελίδα του Ns2 (ενότητα "Download and Build ns"). Συνίσταται η εγκατάσταση του Ns2 σε λειτουργικό σύστημα Unix ή linux.
Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής χρησιμοποιεί το λειτουργικό σύστημα Ubuntu τότε μπορεί να εγκαταστήσει πολύ εύκολα και τον προσομοιωτή ns2 αλλά και την εφαρμογή nam χρησιμοποιώντας τις εντολές:
sudo apt-get install -y ns2
sudo apt-get install -y nam
Εξέταση εργαστηρίου
Η εξέταση του εργαστηρίου είναι της μορφής Pass/Fail. Η επιτυχής εξέταση δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις του μαθήματος. Σε περίπτωση αποτυχίας ο φοιτητής θα πρέπει να εξεταστεί ξανά σε επόμενο ακ. έτος.
 
Η εξέταση του εργαστηρίου θα πραγματοποιείται σε ημερομηνία που θα ανακοινώνεται και η οποία θα είναι κοντά στο τέλος του εξαμήνου διεξαγωγής του εργαστηρίου. Προσοχή: η εξέταση του εργαστηρίου διεξάγεται μια φορά σε κάθε ακαδημαϊκό έτος.
 
Για το ακ. έτος 2020-2021 η εξέταση θα πραγματοποιηθεί την εβδομάδα 11-16 Ιανουαρίου. Η ακριβής ημερομηνία και ώρα εξέτασης καθώς και ο τρόπος δήλωσης συμμετοχής θα ανακοινωθούν με μελλοντικές ανακοινώσεις.
 
Δείτε την ανακοίνωση για τη "Δήλωση συμμετοχής στην εξέταση του εργαστηρίου". Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021 και ώρες 15:00-17:00 με χρήση της εφαρμογής MS Teams και του συστήματος ecourse. Για το λόγο αυτό θα πρέπει οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν να έχουν εγγραφεί στη σελίδα του μαθήματος στο ecourse.
 
Εξ αποστάσεως εξέταση του εργαστηρίου για το ακ. έτος 2020-2021
Η εξέταση του εργαστηρίου του μαθήματος θα γίνει εξ αποστάσεως με την εφαρμογή MS Teams την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021 και ώρες 15:00, 16:20 και 17:40.
Η λίστα συμμετοχής στην εξέταση του εργαστηρίου καθώς και ο χρόνος εξέτασης μαζί με την εικονική αίθουσα του MS Teams που πρέπει να συνδεθεί κάθε φοιτητής εμφανίζεται στην ανακοίνωση για την εξέταση του εργαστηρίου.
Οι λεπτομέρειες για το σύστημα διεξαγωγής της εξέτασεις περιγράφονται εδώ.
Κανονισμός εξέτασης εργαστηρίου
Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι κατά μέγιστο μία (1) ώρα.
Κατά την έναρξη της εξέτασης θα διατίθεται στους φοιτητές ένας προσωπικός λογαριασμός (όνομα χρήστη-username και κωδικός-password) τον οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν για να συνδεθούν στον υπολογιστή. Εκεί θα βρουν ό,τι θα χρειαστεί για την εξέταση.
Η εξεταστέα ύλη είναι η ύλη που διδάχθηκε στα εργαστήρια του μαθήματος στη διάρκεια του εξαμήνου και αφορά τις επτά (7) εργαστηριακές ασκήσεις. Τα ζητούμενα της εξέτασης θα έχουν την ίδια μορφή με τα ζητούμενα στις εργαστηριακές ασκήσεις. Δηλαδή, οι φοιτητές θα κληθούν πιθανόν να εκτελέσουν ένα πείραμα και να σχολιάσουν τα αποτελέσματά του, ή/και να απαντήσουν σε ερωτήσεις (ανάπτυξης ή πολλαπλής επιλογής) σχετικά με το υπό μελέτη δίκτυο.
Κατά την εξέταση δεν επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε ηλεκτρονικού (π.χ. κινητό τηλέφωνο) ή άλλου βοηθήματος. Επίσης, απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του ίδιου λογαριασμού από δύο ή παραπάνω φοιτητές. Τέλος, απαγορεύεται η αναζήτηση στοιχείων από το Διαδίκτυο.
Μη συμμόρφωση με τους παραπάνω κανόνες επισύρει κατ’ ελάχιστον την ποινή του αποκλεισμού από την εξέταση του εργαστηρίου.
Υπεύθυνος εργαστηρίων - Ώρες συνεργασίας
Υπεύθυνοι του εργαστηρίου είναι ο διδάσκων του μαθήματος καθώς και η κ. Ευαγγελία Τσιλιγιάννη. Για απορίες σχετικά με τις εργαστηριακές ασκήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Τσιλιγιάννη και στην κ. Καρέτση, μέσω MS Teams (etsiligiauoigr, pcs00445uoigr), κάθε Τετάρτη 13:00-14:00.
Περιεχόμενο ασκήσεων - Προετοιμασία
Η εκφώνηση κάθε εργαστηριακής άσκησης θα ανακοινώνεται μερικές ημέρες πριν τη διεξαγωγή της στο εργαστήριο σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που ακολουθεί. Από το σημείο αυτό θα μπορείτε να προμηθευτείτε όχι μόνο την εκφώνηση της άσκησης αλλά και όποιο βοηθητικό υλικό.
Πρόγραμμα Εργαστηριακών Ασκήσεων (υπό συνεχή αναθεώρηση)
                                                                                                                 
Α/ΑΕκφώνηση άσκησης ΑίθουσαΗμερομηνία
1Εισαγωγή στον Network Simulator (Ns-2)
Περιγραφή
Πηγαίος κώδικας
Videos: Lab1_1, Lab1_2, Lab1_3,Lab1_3 (pktSize=300),Lab1_3 (pktSize=600)
Lab1_3 (pktSize=300, int=0.05),Lab1_3 (pktSize=300, int=0.01)
Lab1_3 (pktSize=300, int=0.05, C=3Mbps)
Lab1_3 pktSize=300, int=0.05, C=3Mbps, delay=5ms)
Εξ αποστάσεως
Eικονική αίθουσα MS Teams
5/11/2020
2Βασικές έννοιες δικτύων, ανάλυση και επεξεργασία αποτελεσμάτων στον ns-2
Περιγραφή
Πηγαίος κώδικας
Videos:
Πείραμα 1 (Qs=3), Πείραμα 1 (Qs=15)
Πείραμα 2 (interval=0.01), Πείραμα 2 (interval=0.0009), Πείραμα 2 (interval=0.0008)
Πείραμα 3 (C=0.5Mbps), Πείραμα 3 (C=2.5Mbps)
Εξ αποστάσεως
Eικονική αίθουσα MS Teams
12/11/2020
3Δρομολόγηση
Περιγραφή
Πηγαίος κώδικας
Εξ αποστάσεως
Eικονική αίθουσα MS Teams
19/11/2020
4Τα πρωτόκολλα IP, ICMP και ARP
Περιγραφή
Εξ αποστάσεως
Eικονική αίθουσα MS Teams
26/11/2020
5Δίκτυα Aloha
Περιγραφή
Πηγαίος κώδικας
Εξ αποστάσεως
Eικονική αίθουσα MS Teams
3/12/2020
6Δίκτυα Ethernet
Περιγραφή
Πηγαίος κώδικας
Εξ αποστάσεως
Eικονική αίθουσα MS Teams
10/12/2020
7Έλεγχος σφαλμάτων
Περιγραφή
Πηγαίος κώδικας
Εξ αποστάσεως
Eικονική αίθουσα MS Teams
17/12/2020