Δίκτυα Υπολογιστών I (MYY-703)

Κανονισμός εξέτασης και Βαθμολογία

 
Κανονισμός εξέτασης
Η τελική εξέταση του μαθήματος οργανώνεται σε δύο ενότητες (θεωρία και ασκήσεις). Η εξέταση της θεωρίας διεξάγεται με κλειστές σημειώσεις και βιβλία. Αντίθετα στην εξέταση των ασκήσεων οι φοιτητές μπορούν να έχουν:
  • μια αριθμομηχανή (κομπιουτεράκι)
  • ανοικτό ένα από τα προτεινόμενα συγγράμματα ή εκτυπωμένες τις διαφάνειες των διαλέξεων που προσφέρονται στη σελίδα του μαθήματος (Προσοχή: και στις δύο περιπτώσεις δεν θα πρέπει να υπάρχουν χειρόγραφες σημειώσεις οποιουδήποτε περιεχομένου)
Υπολογισμός Βαθμολογίας
Η βαθμολογία του μαθήματος διαμορφώνεται κατά 100% από την τελική εξέταση.
Για τη συμμετοχή στην τελική εξέταση του μαθήματος ένας φοιτητής θα πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς στο εργαστήριο του μαθήματος.
Η εξέταση του εργαστηρίου είναι της μορφής Pass/Fail και θα γίνεται μία φορά σε κάθε ακαδημαϊκό έτος (κοντά στην εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου) και σε ημερομηνία που θα ανακοινώνεται.
Η ενότητα "Εργαστήρια" περιέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή των εργαστηρίων του μαθήματος.
Βαθμολογίες
Στο σημείο αυτό θα ανακοινώνονται η βαθμολογία κάθε εξεταστικής περιόδου καθώς και τα αποτελέσματα της εξέτασης του εργαστηρίου.
 
Αποτελέσματα εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2021.
 
Αποτελέσματα εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2021.
 
Αποτελέσματα εξέτασης εργαστηρίου 2020-2021.
 
Αποτελέσματα εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020.