Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων (ΜΥΕ015)

Ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018

 

Ανακοινώσεις
19 Μαρτίου 2018 Γενικές πληροφορίες για το μάθημα
26 Απριλίουυ 2018 Σημειώσεις διαλέξεων της φοιτήτριας Α. Καψάλη:
Διάλεξη 1
Διάλεξη 2
Διάλεξη 3
Διάλεξη 4
Διάλεξη 5
Διάλεξη 6
Διάλεξη 7
Διάλεξη 8
Διάλεξη 9
Διάλεξη 10
Διάλεξη 11
26 Απριλίου 2018 Μετακίνηση διάλεξης: Η προγραμματισμένη διάλεξη της Πέμπτης 10 Μαΐου δε θα διεξαχθεί. Θα αναπληρωθεί με εβόλιμες διαλέξεις.

Αναπλήρωση 1: Τετάρτη 9 Μαΐου, 17:30-19:30.
3 Μαΐου 2018 Παράδειγμα κώδικα Shannon
Παράδειγμα κώδικα Shannon-Fano
Παράδειγμα κώδικα Huffmann
Παράδειγμα αριθμητικής κωδικοποίησης
Παράδειγμα κώδικα Lempel-Ziv
16 Μαΐου 2018 Παράδειγμα κώδικα Hamming
3 Ιουλίου 2018 Βαθμολογία Ιουνίου 2018 (ΠΛΕ051)
Βαθμολογία Ιουνίου 2018 (ΜΥΕ015)

Οι φοιτητές μπορούν να δουν το γραπτό τους την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018, 17:00-19:00 και τη Δευτέρα 9 Ιουλίου, 17:00-19:00.
4 Οκτωβρίου 2018 Βαθμολογία Σεπτεμβρίου 2018 (ΠΛΕ051)
Βαθμολογία Σεπτεμβρίου 2018 (ΜΥΕ015)

Οι φοιτητές μπορούν να δουν το γραπτό τους την Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018, 17:00-18:00