Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων
Δημοσιεύσεις - Κατηγορίες
Ταξινόμηση κατά έτος

Δημοσιεύσεις


1996

On the Dynamic Characteristics of the Human Skull

Author: A. Charalambopoulos, G. Dassios, D.I. Fotiadis, V. Kostopoulos and C.V. Massalas |

Category: Technical report

1996

«Finite Difference Methods for the Wide-Angle «»Parabolic»» Equation»

Author: G.Akrivis |

Category: Technical report

1996

A relaxation method for nonlocal and non-Hermitian operators

Author: I.E. Lagaris, D.G. Papageorgiou, M. Braun and S.A. Sofianos |

Category: Technical report

1996

An Efficient Chebyshev-Lanczos Method for Obtaining Eigensolutions of the Schršdinger Equation on a Grid

Author: M. Braun, S.A. Sofianos, D.G. Papageorgiou and I.E. Lagaris |

Category: Technical report

1996

«How Many Conformers of the 1, 2, 3-Propanetriol Triacetate and Present in Gas Phase and in Aqueous Solution?»

Author: D.G. Papageorgiou, I.N. Demetropoulos, I.E. Lagaris and P.T. Papadimitriou |

Category: Technical report

1996

A Replication Schema to Support Weak Connectivity in Mobile Information Systems

Author: E. Pitoura |

Category: Technical report

1996

Data Consistency in Intermittently Connected Distributed Systems

Author: E. Pitoura, B. Bhargava, O. Wolfson | Supervisor:

Category: Technical report

1996

A Graph-constructive Approach to Solving Systems of Geometric Constraints

Author: I. Fudos and C.M. Hoffmann |

Category: Technical report

1996

The Effect of Geometry on the Dynamic Characteristics of the Human Skull

Author: A. Charalambopoulos, D.I. Fotiadis and C.V. Massalas |

Category: Technical report

1996

Training Reinforcement Neurocontrollers Using the Polytope Algorithm

Author: A. Likas and I.E. Lagaris |

Category: Technical report

1996

A Novel Neural Network Training Technique based on a Multi-Algorithm Constrained Optimization Strategy

Author: D.A. Karras and I.E. Lagaris |

Category: Technical report

1996

Artificial Neural Networks for Solving Ordinary and Partial Differential Equations

Author: I.E. Lagaris, A. Likas and D.I. Fotiadis |

Category: Technical report

1996

Efficient EREW-PRAM Parallel Colouring of Permutation Graphs

Author: M. Andreou and S.D. Nikolopoulos |

Category: Technical report

1996

A Hybrid Neural Optimization Scheme Based on Parallel Updates

Author: G. Papageorgiou, A. Likas and A. Stafylopatis |

Category: Technical report

1996

Free Vibrations of a Double Layered Elastic Isotropic Cylindrical Rod

Author: A. Charalambopoulos, D.I. Fotiadis and C.V. Massalas | Supervisor:

Category: Technical report