Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Φίλτρα

Διδάσκοντες

Καππές Γεώργιος

Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό

  • Γραφείο A34
  • Διδασκαλία (2021/22):
  • MYE029 Προσομοίωση και Μοντελοποίηση Υπολογιστικών Συστημάτων

Πολενάκης Ιωσήφ

Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό

  • Γραφείο Γ5
  • Διδασκαλία (2021/22):
  • ΜΥΕ014 Θεωρία Γραφημάτων
  • ΜΥΥ204 Διακριτά Μαθηματικά Ι