Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Φίλτρα

Διδάσκοντες

Ευμοιρίδου Ευγενία

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

 • Γραφείο 218, Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών [Ισόγειο Κτιρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης]
 • Διδασκαλία (2020/21):
 • ΜΥΥ101 Αγγλικά
 • ΜΥΥ201 Αγγλικά για την Επιστήμη των Υπολογιστών

Καππές Γεώργιος

Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό

 • Γραφείο A34
 • Διδασκαλία (2021/22):
 • MYE029 Προσομοίωση και Μοντελοποίηση Υπολογιστικών Συστημάτων

Πολενάκης Ιωσήφ

Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό

 • Γραφείο Γ5
 • Διδασκαλία (2021/22):
 • ΜΥΕ014 Θεωρία Γραφημάτων
 • ΜΥΥ204 Διακριτά Μαθηματικά Ι