Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Φίλτρα

Διδάσκοντες

Πολενάκης Ιωσήφ

Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό

  • Γραφείο Γ5
  • Διδασκαλία (2020/21):
  • ΜΥΕ014 Θεωρία Γραφημάτων
  • ΜΥΥ204 Διακριτά Μαθηματικά Ι

Τάτσης Βασίλειος

Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό

  • Διδασκαλία (2020/21):
  • ΜΥΥ106 Εισαγωγή στους Η/Υ & στην Πληροφορική
  • MYΕ011 Εξελικτικός Υπολογισμός