Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Φίλτρα

Διδάσκοντες

Δούναβη Ελένη-Μαρία

Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό

  • Γραφείο Γ12
  • Διδασκαλία (2022/23):
  • ΜΥΥ305 Ψηφιακή Σχεδίαση Ι
  • MYΕ044 Επιχειρηματικότητα στην Πληροφορική

Πολενάκης Ιωσήφ

Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό

  • Γραφείο Α8
  • Διδασκαλία (2022/23):
  • ΜΥΕ014 Θεωρία Γραφημάτων
  • ΜΥΥ204 Διακριτά Μαθηματικά Ι