Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Φίλτρα

Διδάσκοντες

Μελισσόβας Σπύρος

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό ( Διαχείριση Συστημάτων)

 • M.Sc, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2006
 • Δίπλωμα Ραδιοερασιτέχνη, 2004
 • B.Sc., Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1999

Σταμάτη Βασιλική

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

 • Ph.D., Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2008
 • MSc, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2003
 • B.Sc., Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2001

Σφήκας Γεώργιος

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

 • Ph.D., Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2015
 • MSc, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2009
 • B.Sc., Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2006
 • B.Sc., Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1998

Τσιλιγιάννη Ευαγγελία

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

 • Ph.D., Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • MSc, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Δίπλωμα, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Χάντας Ιωάννης

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

 • Ph.D., Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2009
 • MSc, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2004
 • B.Sc., Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2002

Χρόνη Μαρία

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

 • Ph.D., Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • MSc, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • B.Sc., Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Καππές Γεώργιος

Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό

 • Γραφείο A34
 • Διδασκαλία (2021/22):
 • MYE029 Προσομοίωση και Μοντελοποίηση Υπολογιστικών Συστημάτων

Πολενάκης Ιωσήφ

Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό

 • Γραφείο Γ5
 • Διδασκαλία (2021/22):
 • ΜΥΕ014 Θεωρία Γραφημάτων
 • ΜΥΥ204 Διακριτά Μαθηματικά Ι