ΜΥΥ205/ΠΛΥ212 Τεχνικές Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού

Εαρινό Εξάμηνο, 2022

 

Αρχική

Διδακτέα Ύλη

Ασκήσεις

Ασκήσεις Εργαστήρια

Οδηγίες για σύνδεση με τα συστήματα της σχολής από το Windows-based PC σας (τερματικό και μεταφορά αρχείων):

        Κατεβάστε το πρόγραμμα SSH SFTP Secure Shell Client 3.2.9 (για αρχεία εγκατάστασης πατήστε εδώ)

        Εγκαταστήστε το πρόγραμμα

        Κατά την εκτέλεση του προγράμματος επιλέξτε "Quick Connect"

        Host Name: scylla.cs.uoi.gr, User Name: το login του λογαριασμού σας

        Όταν σας ζητήσει Password: τον προσωπικό κωδικό σας

        Στο τερματικό εμφανίζεται μήνυμα που σας λέει σε ποια συστήματα των εργαστήριων προγραμματισμού μπορείτε να συνδεθείτε στη συνέχεια

        π.χ.  δίνοντας στο τερματικό τις εντολές: "ssh hp6000ws03" ή "ssh ultra20ws07"

        Στο μενού Window, μπορείτε να ανοίξετε επιπλέον τερματικά (New Terminal) ή παράθυρα μεταφοράς αρχείων (New File Transfer)

        Εναλλακτικό πρόγραμμα σύνδεσης: PuTTY: A Free Telnet/SSH Client  (για αρχεία εγκατάστασης πατήστε εδώ).

        Συχνό Πρόβλημα: Χρήση ελληνικών χαρακτήρων μέσα σε κάποιο αρχείο μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στο turnin γιατί διαβάζονται ως binary. Χρησιμοποιήστε greeklish.

Επίσης χρήσιμες οδηγίες για τη μεταφορά αρχείων μπορείτε να βρείτε στη σελίδα που ετοίμασε ο Γιώργος Ζάχος.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και εξοικειωθείτε με την διαδικασία της ηλεκτρονικής παράδοσης πριν τις προθεσμίες. Οι ασκήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο μέσω turnin.