4-53: Βάσεις Δεδομένων

Διδάσκουσα: Ευαγγελία Πιτουρά

Βοηθοί: Γεωργία Κολωνιάρη και Γιάννης Πετράκης

Ώρες Διδασκαλίας Δευτέρα, Τετάρτη: 15:00-17:00,
Αίθουσα I3, Κτίριο Πληροφορικής.


Ανακοινώσεις


Διδακτικό Βιβλίο

``Θεμελιώδεις Αρχές Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων'', Τόμος Α' & Β', R. Elmasri S. B. Navathe
(μεταφραστική επιμέλεια Μ. Χατζόπουλος), Εκδόσεις Δίαυλος, 2001


  • Διαφάνειες Διαλέξεων

  • Ασκήσεις (νέο)

  • Πηγές Πληροφοριών για Βάσεις Δεδομένων

  • Ενδιαφέροντα κείμενα


    Πληροφορίες για την Oracle SQL