[Greek][English]

Νίκος Μαμουλής

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τηλ. +30 2651008803
Fax +30 2651007021
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: nikos στο cs τελεία uoi τελεία gr

Διπλωματούχος του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρων (1995) και διδάκτωρ του HKUST (2000). Μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από το 2014 (Καθηγητής από το 2019). Έχω διατελέσει μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ.

Ώρες γραφείου

Τρίτη 11:00-13:00

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Διαχείριση και ανάλυση σύνθετων τύπων δεδομένων (χωρικά, χωροχρονικά, χρονοσειρές, κείμενα, γράφοι), διαχείριση μεγάλων δεδομένων, ιδιωτικότητα και ασφάλεια δεδομένων, διαχείριση αβέβαιων δεδομένων.

Δημοσιεύσεις

Δείτε εδώ ή στο DBLP.

Μαθήματα

ΜΥΥ105: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
ΜΥΥ205: Τεχνικές Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμού
ΜΥΕ041: Διαχείριση Σύνθετων Δεδομένων
Λ02: Διαχείριση και ανάλυση μη παραδοσιακών δεδομένων

Θέματα Διπλωματικών/Πτυχιακών

1. Τίτλος: Κατανεμημένο ευρετήριο δεδομένων και αποτίμηση ερωτημάτων εύρους.
Περίληψη: Ο στόχος της διπλωματικής είναι η δημιουργία ενός κατανεμημένου συστήματος αποτίμησης ερωτημάτων εύρους σε δεδομένα που αναπαριστώνται ως διαστήματα ή άλλες σύνθετες μορφές. Ο στόχος θα επιτευχθεί με την κατανομή ενός ευρετηρίου δεδομένων σε μια συστάδα υπολογιστών ώστε να εφαρμοστεί η ιδέα του "διαίρει και βασίλευε" και να βελτιωθεί ο χρόνος αποτίμησης των ερωτημάτων σε σύγκριση με την αποτίμηση από έναν υπολογιστή. Τα αποτελέσματα θα αποτυπωθούν με πειραματική μελέτη η οποία θα εμπεριέχει σύγκριση διαφορετικών ευρετηρίων σε κατανεμημένη μορφή και μη.
Προαπαιτούμενα: Οικειότητα με Κατανεμημένα συστήματα, ευρετήρια δεδομένων, προγραμματιστική εμπειρία σε C/C++.

2. Τίτλος: Τεχνικές κωδικοποίησης ακολουθιών ακεραίων για την αποδοτική αποτίμηση συζεύξεων διαστημάτων.
Περίληψη: Η διπλωματική θα μελετήσει την κωδικοποίηση ακολουθιών διαστημάτων τα οποία αντιστοιχούν σε εκδόσεις (versions) αντικειμένων/τιμών με στόχο την αποδοτική αποτίμηση συζεύξεων μεταξύ δύο ακολουθιών. Για παράδειγμα, τα διαστήματα απασχόλησης ενός ατόμου σε διάφορες εργασίες μπορούν να συζευχθούν με τα διαστήματα απασχόλησης ενός άλλου ατόμου προκειμένου να εντοπιστούν επικαλύψεις (οι οποίες αντιστοιχούν σε κοινά διαστήματα εργασίας στον ίδιο οργανισμό. Έμφαση θα δοθεί στην αποδοτική συμπίεση και αποσυμπίεση πληροφορίας καθώς και στον επιτυγχάμενο λόγο συμπίεσης στην αποθήκευση.
Προαπαιτούμενα: Προγραμματιστική εμπειρία σε C/C++.

3. Τίτλος: Τεχνικές αποτίμησης συζεύξεων μεταξύ πολυγώνων και τεθλασμένων γραμμών.
Περίληψη: Η αποτίμηση συζεύξεων (joins) μεταξύ γεωμετρικών αντικειμένων αποτελεί ένα δύσκολο πρόβλημα λόγω της πολυπλοκότητας των γεωμετρικών αναπαραστάσεών τους. Μία σύνηθης πρακτική είναι η αποφυγή εξέτασης ζευγών τα οποία μπορει να φιλτραριστούν με χρήση ελάχιστων ορθογωνίων παραλληλεπιπέδων που περικλείουν τα αντικείμενα. Παρόλη τη σημαντική μείωση του κόστους που επιτυγχάνει αυτή η μέθοδος, ο έλεγχος επικάλυψης δύο υποψήφιων αντικειμένων εξακολουθεί να είναι ακριβός. Στην εργασία αυτή θα μελετήσουμε υπάρχουσες και νέες τεχνικές αποφυγής του ελέγχου αυτού κάνοντας χρήση χωρικών προσεγγίσεων των αντικειμένων.
Προαπαιτούμενα: Προγραμματιστική εμπειρία σε C/C++.

4. Τίτλος: Σύστημα οπτικοποίησης δεδομένων ροών κίνησης.
Περίληψη: Στόχος της διπλωματικής είναι η οπτικοποίηση ροών κίνησης σε μια πόλης, με βάση δεδομένα τα οποία συλλέγονται από ΜΜΜ και ταξί. Πιο συγκεκριμένα, ενδιαφερόμαστε να οπτικοποιήσουμε επαναλαμβανόμενα ταξίδια με μεγάλο όγκο επιβατών (μοτίβα/patterns), με την χρήση χαρτών. Αναλυτικότερα, μέσω της εύρεσης μοτίβων, είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την επίλυση προβλημάτων (π.χ. καθυστερήσεις) ή την βελτίωση των υπηρεσιών (π.χ. ανασχεδιασμός δρομολογίων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών). Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει τη διαδραστική επιλογή σημείων και δρομολογίων με στόχο την κατευθυνόμενη ανάλυση πληροφορίας (π.χ., πως κατανέμεται ο φόρτος των επιβατών που ξεκινάνε από μια περιοχή τις ώρες αιχμής). Επίσης θα πρέπει να χρησιμοποιεί εργαλεία οπτικής αναπαράστασης στατιστικών στο χώρο.
Προαπαιτούμενα: Προγραμματιστική εμπειρία, χρήση λογισμικών/βιβλιοθηκών που αφορούν στην οπτικοποίηση χωρικών/χρονικών δεδομένων και στατιστικών.

Έργα

2022-2025: In-memory Spatial Analytics Made Scalable (MESA), Ερευνητικά Έργα ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών, Επ. Υπεύθυνος
2020-2023: Management of Real-time Energy Data (MORE), H2020-ICT-2018-20 / H2020-ICT-2020-1, Συνεργάτης
2020-2023: Smart City Bus Platform, Δράση Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ, Β κύκλος, Επ. Υπεύθυνος και Συντονιστής
2019-2023: Proximiot - Proximity Marketing Platform, Δράση Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ, Α κύκλος, Συνεργάτης

Παλαιότερα έργα και βραβεύσεις

2002-2005: Storage schemes and search algorithms for high dimensional data, HKU 7380/02E (from Hong Kong RGC)
2003-2005: Evaluation of Proximity Queries over Spatial Road Networks, HKU 7149/03E (from Hong Kong RGC)
2004-2006: Periodicity of movement in spatiotemporal databases, HKU 7142/04E (from Hong Kong RGC)
2006-2008: Continuous Constraint Query Evaluation for Spatio-temporal Data Sequences, HKU 7160/05E (from Hong Kong RGC)
2007-2009: Evaluation of Advanced Spatial Queries in Sensor Networks, HKU 7155/06E (from Hong Kong RGC)
2008-2010: Top-k Dominating Queries on Multi-dimensional Data, HKU 714907E (from Hong Kong RGC)
2009-2011: Privacy Preservation in the Publication of Data Sequences, HKU 715108E (from Hong Kong RGC)
2010-2012: Algorithms for Large-Scale Matching Problems, HKU 715509E (from Hong Kong RGC)
2011-2014: Durable Queries in Temporal and Spatio-temporal Databases, HKU 715711E (from Hong Kong RGC)
2012-2015: Spatio-textual Joins, HKU 714712E (from Hong Kong RGC)
2013-2016: Efficient Management of Geosocial Data, HKU 715413E (from Hong Kong RGC)
2015-2017: Efficient Management of Spatial Semantics in RDF Knowledge Bases, 17205814 (from Hong Kong RGC)
2015-2017: Location Based Suggestion of Keyword Queries (LBKQS), MSCA-IF-2014-EF:Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF-EF)

Outstanding Young Researcher Award 2008-2009, University of Hong Kong

Best Paper Award @ SSTD 2015

Test of Time Award @ MDM 2022

Επαγγελματική Δραστηριότητα

Συχνός κριτής σε άρθρα περιοδικών όπως: ACM TODS, IEEE TKDE, VLDB Journal, ACM TKDD, ACM TOIT, ACM TWEB, ACM TSAS, Information Systems, Information Sciences, International Journal of GIS, Geoinformatica, KAIS, ACM Transactions on Algorithms, Theoretical Computer Science, Pattern Analysis and Applications Journal, Communications of ACM, etc.

Συμμετοχές σε Επιτροπές Προγράμματος:
2023: SIGMOD, ICDE
2022: SIGMOD (demo track), ICDE (vice chair), PAKDD (Senior PC member)
2021: SIGMOD, ICDE, EDBT, SSTD
2020: SIGMOD, VLDB, ICDE (vice chair), PAKDD (Senior PC member), GeoRich@SIGMOD
2019: ICDE, EDBT, SIGMOD, KDD, PAKDD (Senior PC member), MDM, SSTD
2018: ICDE, EDBT, SIGMOD, VLDB, PAKDD (Senior PC member), ACM GIS (Senior PC member), DASFAA (Senior PC member)
2017: ICDE, SIGMOD, KDD, DASFAA, PAKDD (Senior PC member), SSTD, VLDB
2016: ICDE, SIGMOD, KDD, PAKDD (Senior PC member), GeoRich@SIGMOD, VLDB, CIKM
2015: ICDE, EDBT, SIGMOD, KDD, PAKDD (Senior PC member), CIKM (PC vice chair), DASFAA (Senior PC member), GeoRich@SIGMOD, SSTD, LocalRec@RecSys
2014: ICDE (Track Chair), SIGMOD, VLDB, KDD, SSDBM, CIKM (PC vice chair), PAKDD (Senior PC member), DASFAA
2013: ICDE, SIGMOD (Demo Track), SDM, ACM GIS, KDD, CIKM, SSTD, MDM, PAKDD (Senior PC member), DASFAA, DBRank@ICDE
2012: ICDE, KDD (Senior PC member), ACM GIS (Senior PC member), DEXA, HDMS, DASFAA, CIKM, DBRank@ICDE, HDMS, ASONAM
2011: EDBT, DASFAA, VLDB, MDM, SSTD, SIGMOD (demo track), DEXA, LBSN@GIS, DBRank@ICDE, ACM GIS, CIKM, MEDI, HDMS
2010: ICDE, SIGMOD, MDM, DEXA, DASFAA, SBBD, LBSN@GIS, CIKM, ICDM
2009: EDBT, ICDE, VLDB, SBBD, DASFAA, MDM, DEXA, SDM, PPDA, ADBIS, ASONAM, ICDM, COMAD, ACM GIS, CIKM (PC vice chair)
2008: ICDE, DBRank@ICDE, MDM, IADIS ECDM, DaWaK, KDD, HDMS, IDEAS, ACM GIS, ICDM (PC vice chair)
2007: ICDE, DBRank, STDM, MDM, IADIS ECDM, DaWaK, SSTDM-VAM, HPDMA, KDD, SSTD, HDMS, ECML/PKDD, VLDB, ADBIS, ACM GIS, IDEAS, ICDM (PC vice chair), DUNE, SSTDM
2006: WAIM, DaWaK, KDD, VLDB, HDMS, CIKM, ICDM
2005: ICDE, ICDM, COMAD 2005b,
2004: ACM GIS, HDMS, ICDM
2003: SSDBM

Οργάνωση Συνεδρίων:
General co-Chair of the 2023 EDBT/ICDT Joint Conference (EDBT 2023, ICDT 2023)
Workshops co-Chair of the 23rd IEEE International Conference on Mobile Data Management (MDM 2022)
PC co-Chair of the 20th International Conference on Web Information Systems Engineering (WISE 2019)
PC Chair of the 12th Hellenic Data Management Symposium (HDMS 2014)
Demonstrations co-chair of the IEEE International Conference on Data Mining (ICDM 2014)
PC co-Chair of the 19th International Conference on Management of Data (COMAD 2013)
Tutorials co-Chair of the 27th International Conference on Data Engineering (ICDE 2011)
PC co-Chair of the ICDE 2010 PhD Workshop
PC co-Chair of the Eleventh International Symposium on Spatial and Temporal Databases (SSTD 2009)
Co-organizer of the Third International Workshop on Ranking in Databases (DBRank 2009)
Publicity Chair of the 25th International Conference on Data Engineering (ICDE 2009)
General Chair of the 20th International Conference on Scientific and Statistical Database Management (SSDBM 2008)
Co-organizer of the 1st International Workshop on Spatial and Spatio-temporal Data Mining (SSTDM06)

Υπηρεσία σε Διεθνή Περιοδικά:
ACM Transactions on Spatial Algorithms and Systems, Associate Editor, 2022-.
Knowledge and Information Systems, An International Journal, Associate Editor, 2015-2022.
The VLDB Journal, Associate Editor, 2011-2017.
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE), Associate Editor, 2010-2014.
Proceedings of the VLDB Endowment (PVLDB), Associate Editor, 2013, 2023.
Geoinformatica Journal (Springer), Editorial Board Member, 2007- .
Encyclopedia of Geographic Information Systems, Field editor, 2008.

Επίβλεψη Διδακτόρων

Τρέχοντες

Thanasis Georgiadis
George Christodoulou
Konstantinos Lambropoulos
Dimitrios Tsitsigkos
Chrysanthi Kosyfaki

Αποφοιτήσαντες

DING Danhao, PhD graduated 2021
SHAN Caihua, PhD graduated 2020
QIAN Yuqui, PhD graduated 2019
HUANG Zhipeng, PhD graduated 2019
LI Hui, PhD graduated 2018, now assistant professor at Xiamen University
LU Ziyu, PhD graduated 2016, now lecturer at Central University of Finance and Economics, Beijing
QI Shuyao, PhD graduated 2016, now at Microsoft Vancouver
TU Wenting, PhD graduated 2016, now associate professor at Shanghai University of Finance and Economics (SHUFE)
SHI Jieming, PhD graduated 2015, now research fellow at the National University of Singapore
CAI Yilun, PhD graduated 2015, now at Lenovo Big Data Lab
WANG Hao, PhD, graduated 2014, now lecturer at Nanjing University
GE Shen, PhD, graduated 2012, now at Microsoft Beijing
LI Jing, PhD, graduated 2012, now at Morgan Stanley
ZHANG Shiming (Simon), PhD, graduated 2011, now at Huawei's Noah's Ark Lab
U Leong Hou (Kamiru) , PhD, graduated 2010, now associate professor at University of Macau
Panagiotis Karras, PhD, graduated 2007, associate professor at Aarhus University
CAO Huiping, PhD, graduated 2006, now associate professor at New Mexico State University
YIU Man Lung (Ken), PhD, graduated 2006, now associate professor at Hong Kong Polytechnic University

Επίβλεψη Μεταπτυχιακών

Τρέχοντες

-

Αποφοιτήσαντες

Christodoulos Asiminidis, MSc graduated 2021
George Christodoulou, MSc graduated 2020
Chrysanthi Kosyfaki, MSc graduated 2019
Dimitris Mpestas, MSc graduated 2017
Dimitris Serbos, MSc graduated 2017
LI Hui, MPhil graduated 2015
TANG Yu, MPhil, graduated 2014
YU Wei, MPhil, graduated 2013
ZHANG Ye, MPhil, graduated 2010
LIN Zhifeng (Arthur), MPhil, graduated 2009
SIU Wing Yan (Angela), MPhil, graduated 2008
TAM Ming Wai, MPhil, graduated 2008
DAI Xiangyuan, MPhil, graduated 2006
CHENG Kit Hung (David), MPhil, graduated 2005

Συνεργάτες

Panagiotis Bouros, Johannes Gutenberg University Mainz
David W.L. Cheung, University of Hong Kong
Ben Kao, University of Hong Kong
Reynold Cheng, University of Hong Kong
Georgios J. Fakas, Uppsala University
Manolis Terrovitis, IMIS, Athena