[Greek][English]

Νίκος Μαμουλής

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τηλ. +30 2651008803
Fax +30 2651007021
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: nikos στο cs τελεία uoi τελεία gr

Διπλωματούχος του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρων (1995) και διδάκτωρ του HKUST (2000). Μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από το 2014 (Καθηγητής από το 2019). Έχω διατελέσει μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ.

Ώρες γραφείου

Τρίτη 11:00-13:00

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Διαχείριση και ανάλυση σύνθετων τύπων δεδομένων (χωρικά, χωροχρονικά, χρονοσειρές, κείμενα, γράφοι), διαχείριση μεγάλων δεδομένων, ιδιωτικότητα και ασφάλεια δεδομένων, διαχείριση αβέβαιων δεδομένων.

Δημοσιεύσεις

Δείτε εδώ ή στο DBLP.

Μαθήματα

ΜΥΥ105: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
ΜΥΥ205: Τεχνικές Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμού
ΜΥΕ041: Διαχείριση Σύνθετων Δεδομένων
Λ02: Διαχείριση και ανάλυση μη παραδοσιακών δεδομένων

Θέματα Διπλωματικών/Πτυχιακών

1. Τίτλος: Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης μεγάλων χωρικών δεδομένων
Περίληψη: Ο μεγάλος όγκος χωρικής πληροφορίας (σημεία ενδιαφέροντος σε χάρτες, στίγματα GPS, θεματικά επίπεδα χαρτών, δεδομένα ιατρικών εφαρμογών) που συλλέγεται καθημερινά από συσκευές απαιτεί αποδοτική διαχείριση για την εξυπηρέτηση χωρικών ερωτημάτων (ερωτήματα εύρεσης στο χώρο, πλησιέστερου γείτονα, συνενώσεις) και μεθόδων ανάλυσης (π.χ. συσταδοποίηση). Η αποδοτική διαχείριση τόσο μεγάλων δεδομένων απαιτεί χρήση κατανεμημένων συστημάτων τα οποία διανέμουν το φόρτο σε πολλούς κόμβους και επεξεργαστές. Στόχος της εργασίας είναι να υλοποιηθεί ένα σύστημα κατανεμημένης διαχείρισης χωρικών δεδομένων, το οποίο να επιτρέπει γρήγορη αναζήτηση και ανανέωση πληροφορίας και να υποστηρίζει τα βασικά ερωτήματα (επιλογή, πλησιέστερου γείτονα, συνένωσης). Θα αναπτυχθεί πρωτότυπο σύστημα ώστε να εφαρμόζει μία καινοτόμο μέθοδο τμηματοποίησης του χώρου.
Προαπαιτούμενα: Προγραμματιστική εμπειρία σε εξαγωγή και επεξεργασία δεδομένων, ανάπτυξη λογισμικού σε παράλληλο και κατανεμημένο περιβάλλον.

2. Τίτλος: Υλοποίηση και αξιολόγηση χωρικών και χρονικών ευρετηρίων κύριας μνήμης.
Περίληψη: Τα ευρετήρια είναι βοηθητικές δομές, απαραίτητες ώστε να γίνεται γρήγορα και αποδοτικά ο εντοπισμός και η πρόσβαση στα δεδομένα. Λόγω της πτώσης του κόστους της μνήμης, η σύγχρονη τάση στη διαχείριση δεδομένων, είναι οι βάσεις κύριας μνήμης, οι οποίες βελτιώνουν σημαντικά το χρόνο εύρεσης. Στην εργασία αυτή θα μελετηθούν και θα συγκριθούν μερικά από τα πιο δημοφιλή ευρετήρια κύριας μνήμης, τα οποία διαφέρουν ως προς το χώρο που καταλαμβάνουν, την ταχύτητα εύρεσης, τους τύπους εύρεσης που υποστηρίζουν και το χρόνο ενημέρωσης. Στόχος της εργασίας είναι η μελέτη αυτών των προσεγγίσεων, ώστε να εξάγουμε πολύτιμα συμπεράσματα για τα θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά αυτών των μεθόδων σε διαφορετικές κατανομές δεδομένων και φόρτους ερωτήσεων και ενημερώσεων.
Προαπαιτούμενα: Προγραμματιστική εμπειρία, δομές δεδομένων.

3. Τίτλος: Υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής εύρεσης προϊόντων και πακέτων προϊόντων με βάση την τιμή και τη διαθεσιμότητα.
Περίληψη: Η επιτυχία του ηλεκτρονικού εμπορίου οφείλεται εν μέρει στη δυνατότητα που έχει ο καταναλωτής να επιλέξει μεταξύ πληθώρας εμπόρων. Διαδικτυακές εφαρμογές (π.χ. skroutz.gr) οι οποίες βοηθούν τον καταναλωτή να βρει το προϊόν που θέλει και να συγκρίνει τιμές έχουν μεγάλη επιτυχία. Παρατηρούμε ότι δεν έχουν αναπτυχθεί αντίστοιχες εφαρμογές για μη ηλεκτρονικές αγορές. Στόχος της εργασίας είναι η ανάπτυξη μίας εφαρομογής, η οποία θα ελέγχει τη διαθεσιμότητα και θα συγκρίνει τιμές προϊόντων τα οποία διατίθενται σε σουπερμαρκετ, με στόχο να βοηθήσουν τον καταναλωτή να επιλέξει το μέρος όπου θα κάνει τις αγορές που θέλει στις πιο συμφέρουσες τιμές. Η εφαρμογή θα διατηρεί στη βάση της τα προϊόντα (ονόματα, κατηγοριοποίηση, κλπ.) και τις τιμές τους σε διάφορα σουπερμαρκετ, η οποία θα ενημερώνεται με τις τρέχουσες προσφορές. Θα δίνεται η δυνατότητα στον καταναλωτή να συμπληρώνει λίστα επιθυμιών (wishlist), μέσω της οποίας η εφαρμογή θα ψάχνει για το κατάστημα με την πιο συμφέρουσα συνολική τιμή γι' αυτά τα προϊόντα. Τέλος, θα λαμβάνεται υπόψη η θέση του χρήστη και θα δίνεται η επιλογή να μην συστήνονται καταστήματα τα οποία είναι πολύ μακρυά.
Προαπαιτούμενα: Εμπειρία στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών, βάσεις δεδομένων.

4. Τίτλος: Υλοποίηση εφαρμογής κοινωνικής αποστασιοποίησης για την COVID-19.
Περίληψη: Οι περισσότερες χώρες έχουν επιβάλει κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης για να μειώσουν την εξάπλωση του COVID-19, ειδικά σε δημόσιους εσωτερικούς χώρους. Στόχος της εργασίας είναι η ανάπτυξη εφαρμογής, η οποία το χρήστη που επισκέπτεται δημόσιους εσωτερικούς χώρους να διατηρεί την απαραίτητη απόσταση από τους άλλους, προειδοποιώντας τους έγκαιρα και με ακρίβεια σχετικά με την παραβίαση περιορισμών απόστασης. Χρησιμοποιώντας το πρόσφατο πρότυπο Bluetooth 5.1, θα αναπτύξουμε μια ακριβή μέθοδο εντοπισμού θέσης και θα χρησιμοποιήσουμε μοντέλα κινδύνου λοίμωξης βάσει της απόστασης, της διάρκειας και του αριθμού των κοντινών επαφών, ώστε να ορίσουμε το βαθμό προειδοποίησης (π.χ. ένταση ήχου ή διάρκεια δόνησης). Η εφαρμογή θα δοκιμαστεί στο χώρο του πανεπιστημίου.
Προαπαιτούμενα: Εμπειρία στην ανάπτυξη κινητών εφαρμογών.

5. Τίτλος: Υλοποίηση εφαρμογής ανέπαφης ταυτοποίησης.
Περίληψη: Η ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου γίνεται συνήθως με την επίδειξη μίας κάρτας (ταυτότητα, πάσο, κλπ.). Στην εργασία αυτή θα αναπτυχθεί εφαρμογή κινητού τηλεφώνου μέσω της οποίας ένας πιστοποιημένος φορέας μπορεί να εισάγει τα δεδομένα ταυτότητας του χρήστη και κατόπιν θα μπορεί ο χρήστης να επιδείξει στον ελεγκτή μέσω του κινητού του την ταυτότητα και την ιδιότητά του. Ο ελεγκτής θα μπορεί να πιστοποιήσει την εγκυρότητα σαρώνοντας από το κινητό του έναν μοναδικό κωδικό για το χρήστη, ο οποίος παράγεται εκείνη τη στιγμή και του οποίου η εγκυρότητα μπορεί να πιστοποιηθεί μέσω τεχνικών ασφάλειας και κρυπτογραφίας. Επιθυμητά αποτελέσματα είναι η διευκόλυνση τόσο των ελεγκτών όσο και των χρηστών αλλά και η υγειονομική ασφάλεια που παρέχει η ανέπαφη ταυτοποίηση.
Προαπαιτούμενα: Εμπειρία στην ανάπτυξη κινητών εφαρμογών.

6. Τίτλος: Προσωποποιημένη ενημέρωση σε κλειστούς χώρους με βάση την τοποθεσία.
Περίληψη: Χρήστες οι οποίοι κινούνται σε κλειστούς χώρους συχνά ενδιαφέρονται για πληροφορίες σχετικές με οντότητες οι οποίες είναι κοντά τους. Π.χ. ένας επισκέπτης μουσείου μπορεί να ενδιαφέρεται για εκθέματα τα οποία προσεγγίζει, ένας φοιτητής μπορεί να ενδιαφέρεται για τον καθηγητή του οποίου το γραφείο προσεγγίζει, κλπ. Στόχος της εργασίας είναι η ανάπτυξη εφαρμογής, η οποία χρησιμοποιεί το Bluetooth της συσκευής του χρήστη ώστε να συνδεθεί με αισθητήρες (beacons) και να αναγωνρίσει τη θέση και την κίνιση του χρήστη. Κατόπιν, η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να ενημερωθεί για αντικείμενα ή οντότητες που σχετίζονται με τη θέση και την κατεύθυνσή του. Η εφαρμογή θα χρησιμοποιεί τεχνικές machine learning ώστε να φιλτράρει ή να ταξινομεί την πληροφορία με βάση έμμεσο feedback που έχει δώσει αυτός από την προηγούμενη χρήση του ή με βάση το προφίλ, ώστε η ενημέρωση να είναι προσωποποιημένη.
Προαπαιτούμενα: Εμπειρία στην ανάπτυξη κινητών εφαρμογών και δίκτυα κινητών συσκευών.

7. Τίτλος: Κατανεμημένη επεξεργασία ροών δεδομένων κίνησης χρηστών από IoT συσκευές.
Περίληψη: Η διαδεδομένη χρήση IoT συσκευών σε πολλούς τομείς της καθημερινότητας απαιτεί την ανάπτυξη αξιόπιστων και αποδοτικών συστημάτων για την real-time επεξεργασία του μεγάλου όγκου δεδομένων που παράγονται. Στόχος αυτής της εργασίας είναι η μελέτη των συστημάτων που υπάρχουν διαθέσιμα για την επεξεργασία τέτοιων δεδομένων ως προς την αποδοτικότητα τους, την αξιοπιστία τους και την κλιμακωσιμότητα τους. Με βάση τα ευρήματα της μελέτης θα υλοποιηθεί κατάλληλο σύστημα.
Προαπαιτούμενα: Προγραμματιστική εμπειρία σε κατανεμημένα περιβάλλοντα.

Έργα

Σύσταση επερωτήσεων με λέξεις κλειδιά με βάση την τοποθεσία

Παλαιότερα έργα και βραβεύσεις

2002-2005: Storage schemes and search algorithms for high dimensional data, HKU 7380/02E (from Hong Kong RGC)
2003-2005: Evaluation of Proximity Queries over Spatial Road Networks, HKU 7149/03E (from Hong Kong RGC)
2004-2006: Periodicity of movement in spatiotemporal databases, HKU 7142/04E (from Hong Kong RGC)
2006-2008: Continuous Constraint Query Evaluation for Spatio-temporal Data Sequences, HKU 7160/05E (from Hong Kong RGC)
2007-2009: Evaluation of Advanced Spatial Queries in Sensor Networks, HKU 7155/06E (from Hong Kong RGC)
2008-2010: Top-k Dominating Queries on Multi-dimensional Data, HKU 714907E (from Hong Kong RGC)
2009-2011: Privacy Preservation in the Publication of Data Sequences, HKU 715108E (from Hong Kong RGC)
2010-2012: Algorithms for Large-Scale Matching Problems, HKU 715509E (from Hong Kong RGC)
2011-2014: Durable Queries in Temporal and Spatio-temporal Databases, HKU 715711E (from Hong Kong RGC)
2012-2015: Spatio-textual Joins, HKU 714712E (from Hong Kong RGC)
2013-2016: Efficient Management of Geosocial Data, HKU 715413E (from Hong Kong RGC)
2015-2017: Efficient Management of Spatial Semantics in RDF Knowledge Bases, 17205814 (from Hong Kong RGC)

Outstanding Young Researcher Award 2008-2009, University of Hong Kong

Best Paper Award @ SSTD 2015

Επαγγελματική Δραστηριότητα

Συχνός κριτής σε άρθρα περιοδικών όπως: ACM TODS, IEEE TKDE, VLDB Journal, ACM TKDD, ACM TOIT, ACM TWEB, ACM TSAS, Information Systems, Information Sciences, International Journal of GIS, Geoinformatica, KAIS, ACM Transactions on Algorithms, Theoretical Computer Science, Pattern Analysis and Applications Journal, Communications of ACM, etc.

Συμμετοχές σε Επιτροπές Προγράμματος:
2021: SIGMOD, ICDE, EDBT
2020: SIGMOD, VLDB, ICDE (vice chair), PAKDD (Senior PC member), GeoRich@SIGMOD
2019: ICDE, EDBT, SIGMOD, KDD, PAKDD (Senior PC member), MDM, SSTD
2018: ICDE, EDBT, SIGMOD, VLDB, PAKDD (Senior PC member), ACM GIS (Senior PC member), DASFAA (Senior PC member)
2017: ICDE, SIGMOD, KDD, DASFAA, PAKDD (Senior PC member), SSTD, VLDB
2016: ICDE, SIGMOD, KDD, PAKDD (Senior PC member), GeoRich@SIGMOD, VLDB, CIKM
2015: ICDE, EDBT, SIGMOD, KDD, PAKDD (Senior PC member), CIKM (PC vice chair), DASFAA (Senior PC member), GeoRich@SIGMOD, SSTD, LocalRec@RecSys
2014: ICDE (Track Chair), SIGMOD, VLDB, KDD, SSDBM, CIKM (PC vice chair), PAKDD (Senior PC member), DASFAA
2013: ICDE, SIGMOD (Demo Track), SDM, ACM GIS, KDD, CIKM, SSTD, MDM, PAKDD (Senior PC member), DASFAA, DBRank@ICDE
2012: ICDE, KDD (Senior PC member), ACM GIS (Senior PC member), DEXA, HDMS, DASFAA, CIKM, DBRank@ICDE, HDMS, ASONAM
2011: EDBT, DASFAA, VLDB, MDM, SSTD, SIGMOD (demo track), DEXA, LBSN@GIS, DBRank@ICDE, ACM GIS, CIKM, MEDI, HDMS
2010: ICDE, SIGMOD, MDM, DEXA, DASFAA, SBBD, LBSN@GIS, CIKM, ICDM
2009: EDBT, ICDE, VLDB, SBBD, DASFAA, MDM, DEXA, SDM, PPDA, ADBIS, ASONAM, ICDM, COMAD, ACM GIS, CIKM (PC vice chair)
2008: ICDE, DBRank@ICDE, MDM, IADIS ECDM, DaWaK, KDD, HDMS, IDEAS, ACM GIS, ICDM (PC vice chair)
2007: ICDE, DBRank, STDM, MDM, IADIS ECDM, DaWaK, SSTDM-VAM, HPDMA, KDD, SSTD, HDMS, ECML/PKDD, VLDB, ADBIS, ACM GIS, IDEAS, ICDM (PC vice chair), DUNE, SSTDM
2006: WAIM, DaWaK, KDD, VLDB, HDMS, CIKM, ICDM
2005: ICDE, ICDM, COMAD 2005b,
2004: ACM GIS, HDMS, ICDM
2003: SSDBM

Οργάνωση Συνεδρίων:
PC co-Chair of the 20th International Conference on Web Information Systems Engineering (WISE 2019)
PC Chair of the 12th Hellenic Data Management Symposium (HDMS 2014)
Demonstrations co-chair of the IEEE International Conference on Data Mining (ICDM 2014)
PC co-Chair of the 19th International Conference on Management of Data (COMAD 2013)
Tutorials co-Chair of the 27th International Conference on Data Engineering (ICDE 2011)
PC co-Chair of the ICDE 2010 PhD Workshop
PC co-Chair of the Eleventh International Symposium on Spatial and Temporal Databases (SSTD 2009)
Co-organizer of the Third International Workshop on Ranking in Databases (DBRank 2009)
Publicity Chair of the 25th International Conference on Data Engineering (ICDE 2009)
General Chair of the 20th International Conference on Scientific and Statistical Database Management (SSDBM 2008)
Co-organizer of the 1st International Workshop on Spatial and Spatio-temporal Data Mining (SSTDM06).

Υπηρεσία σε Διεθνή Περιοδικά:
Knowledge and Information Systems, An International Journal, Associate Editor, 2015-.
The VLDB Journal, Associate Editor, 2011-2017.
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE), Associate Editor, 2010-2014.
Proceedings of the VLDB Endowment (PVLDB), Associate Editor, 2013.
Geoinformatica Journal (Springer), Editorial Board Member, 2007- .
Encyclopedia of Geographic Information Systems, Field editor, 2008.

Επίβλεψη Διδακτόρων

Τρέχοντες

George Christodoulou
Konstantinos Lambropoulos
Dimitrios Tsitsigkos
Chrysanthi Kosyfaki
DING Danhao

Αποφοιτήσαντες

SHAN Caihua, PhD graduated 2020
QIAN Yuqui, PhD graduated 2019
HUANG Zhipeng, PhD graduated 2019
LI Hui, PhD graduated 2018, now assistant professor at Xiamen University
LU Ziyu, PhD graduated 2016, now lecturer at Central University of Finance and Economics, Beijing
QI Shuyao, PhD graduated 2016, now at Microsoft Vancouver
TU Wenting, PhD graduated 2016, now associate professor at Shanghai University of Finance and Economics (SHUFE)
SHI Jieming, PhD graduated 2015, now research fellow at the National University of Singapore
CAI Yilun, PhD graduated 2015, now at Lenovo Big Data Lab
WANG Hao, PhD, graduated 2014, now lecturer at Nanjing University
GE Shen, PhD, graduated 2012, now at Microsoft Beijing
LI Jing, PhD, graduated 2012, now at Morgan Stanley
ZHANG Shiming (Simon), PhD, graduated 2011, now at Huawei's Noah's Ark Lab
U Leong Hou (Kamiru) , PhD, graduated 2010, now associate professor at University of Macau
Panagiotis Karras, PhD, graduated 2007, associate professor at Aarhus University
CAO Huiping, PhD, graduated 2006, now associate professor at New Mexico State University
YIU Man Lung (Ken), PhD, graduated 2006, now associate professor at Hong Kong Polytechnic University

Επίβλεψη Μεταπτυχιακών

Τρέχοντες

Christodoulos Asiminidis

Αποφοιτήσαντες

George Christodoulou, MSc graduated 2020
Chrysanthi Kosyfaki, MSc graduated 2019
Dimitris Mpestas, MSc graduated 2017
Dimitris Serbos, MSc graduated 2017
LI Hui, MPhil graduated 2015
TANG Yu, MPhil, graduated 2014
YU Wei, MPhil, graduated 2013
ZHANG Ye, MPhil, graduated 2010
LIN Zhifeng (Arthur), MPhil, graduated 2009
SIU Wing Yan (Angela), MPhil, graduated 2008
TAM Ming Wai, MPhil, graduated 2008
DAI Xiangyuan, MPhil, graduated 2006
CHENG Kit Hung (David), MPhil, graduated 2005

Συνεργάτες

Panagiotis Bouros, Johannes Gutenberg University Mainz
David W.L. Cheung, University of Hong Kong
Ben Kao, University of Hong Kong
Reynold Cheng, University of Hong Kong
Georgios J. Fakas, Uppsala University
Manolis Terrovitis, IMIS, Athena