Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών και ΥΔ του Τμήματος Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής για την παροχή επικουρικού έργου

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου μας (Συνεδρία αριθμ. 1635/13-11-2020 – σχετικό έγγραφο αρ. πρωτ. 5614/16-11-2020), αποφάσισε την πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών με ωριαία αντιμισθία για την επικουρία των μελών Δ.Ε.Π. στην άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, εποπτεία εξετάσεων και διόρθωση ασκήσεων, καθώς και υποψηφίων διδακτόρων για την επικουρία των μελών Δ.Ε.Π. σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, για το έτος 2020.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες  να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο e-mail  gramcse@uoi.gr της Γραμματείας του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής από τις 19 Νοεμβρίου 2020 έως και τις 25 Νοεμβρίου 2020 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Επισημαίνεται ότι η προκήρυξη αφορά επιπρόσθετο επικουρικό έργο, πλέον των υποχρεώσεων των φοιτητών που απορρέουν από τον Κανονισμό Σπουδών του Π.Μ.Σ. και του Π.Δ.Σ.. του Τμήματος.

Blog Attachment