ΜΥΥ701: Βάσεις Δεδομένων - Φθινόπωρο 2018

Διδάσκουσα: Ευαγγελία Πιτουρά

Ώρες Διδασκαλίας Δευτέρα: 16:00-18:00, Τρίτη 14:00-16:00
Αίθουσα I5, Κτίριο Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής.


Ανακοινώσεις


Διδακτικό Βιβλίο

Μπορείτε να επιλέξτε ανάμεσα στα παρακάτω:


  • Ασκήσεις
  • Διαφάνειες διαλέξεων και άλλο υλικό