ΜΥΥ701: Βάσεις Δεδομένων - Φθινόπωρο 2017

Διδάσκουσα: Ευαγγελία Πιτουρά

Βοηθοί Μαθήματος: Γιάννης Κουβάτης, Κωνσταντίνος Σεμερτζίδης

Ώρες Διδασκαλίας Τρίτη 14:00-16:00, Πέμπτη 14:00-16:00
Αίθουσα I5, Κτίριο Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής.Ανακοινώσεις


Διδακτικό Βιβλίο

Μπορείτε να επιλέξτε ανάμεσα στα παρακάτω:

Πρόγραμμα Διαλέξεων (προκαταρκτικό)

 
3 Οκτ    Εισαγωγή στα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων    
5 Οκτ    Εισαγωγή στο Σχεδιασμό. Το Μοντέλο Οντοτήτων/Συσχετίσεων (ΟΣ)    
10 Οκτ    Το Μοντέλο Οντοτήτων /Συσχετίσεων (ΟΣ) (συνέχεια).    
12 Οκτ    Το Σχεσιακό Μοντέλο. Μετατροπή ΟΣ σε Σχεσιακό.    
17 Οκτ    Μετατροπή ΟΣ σε Σχεσιακό (συνέχεια).    
19 Οκτ    Εντολές Ορισμών σε SQL. Σχεσιακή Άλγεβρα.  Ανάθεση 1ου Συνόλου Ασκήσεων (Ημ. Παράδοσης: 14/11) 
24 Οκτ    Σχεσιακή Άλγεβρα    
26 Οκτ    Σχεσιακή Άλγεβρα. Σχεσιακός Λογισμός.    
2 Νοε    SQL.  
7 Νοε    SQL.  
14 Νοε    SQL. Ασκήσεις.  
16 Νοε    Συναρτησιακές Εξαρτήσεις.    
21 Νοε    Λογικός Σχεδιασμός. Κανονικές Μορφές   Ανάθεση 2ου Συνόλου Ασκήσεων (Ημ. Παράδοσης: 14/12)  
23 Νοε    Αποθήκευση. Οργάνωση Αρχείων.    
28 Νοε    Ευρετήρια    
30 Νοε    Λύση xx Συνόλου Ασκήσεων    
5 Δεκ    Ευρετήρια    
7 Δεκ    Β-δέντρα, B+-δέντρα    
12 Δεκ    Β+-δέντρα. Κατακερματισμός    
14 Δεκ    Κατακερματισμός.   Ανάθεση 3ου Συνόλου Ασκήσεων (Ημ. Παράδοσης: 9/1)  
19 Δεκ    Επεξεργασία Ερωτήσεων    
11 Ιαν    Λύση 3ου Συνόλου Ασκήσεων    


  • Ασκήσεις
  • Διαφάνειες Διαλέξεων και άλλο Υλικό