ΠΛΥ508: Βάσεις Δεδομένων - Φθινόπωρο 2013


Διαλέξεις

Σημείωση: Οι διαφάνειες που θα πάρετε τυπωμένες αφορούν αυτές προηγούμενου έτους. Οι φετινές διαφάνειες έχουν μικρές διαφορές από αυτές.

Οι διαφάνειες θα εισάγονται στην παρακάτω σελίδα σταδιακά. Εντωμεταξύ, μπορείτε να βρείτε τις διαφάνειες των διαλέξεων του προηγούμενου έτους εδώΜοντέλα Βάσεων Δεδομένων και Σχεδιασμός


Γλώσσες Ερωτήσεων Βάσεων Δεδομένων


Λογικός Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων


Υλοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων