ΜΥΕ012/ΠΛΕ059 Εξόρυξη Δεδομένων

Χειμερινό Εξάμηνο, 2020

Logo

Description automatically generated

 

Αρχική

Υλικό

Διαφάνειες

Ασκήσεις

Γενικές Πληροφορίες

Ώρες Διδασκαλίας: Δευτέρα 12:00-3:00 μ.μ.
Διδάσκων: Παναγιώτης Τσαπάρας (
tsap _at_ cs.uoi.gr), Γραφείο Β.3

Παλαιότερα Μαθήματα: Εαρινό Εξάμηνο 2012, Χειμερινό Εξάμηνο 2012, Χειμερινό Εξάμηνο 2013, Χειμερινό Εξάμηνο 2014, Χειμερινό Εξάμηνο 2015, Εαρινό Εξάμηνο 2017, Χειμερινό Εξάμηνο 2017, Χειμερινό Εξάμηνο 2019

Βαθμολογία: Ο βαθμός του μαθήματος προκύπτει από τις ασκήσεις και project τα οποία είναι απαλλακτικά. Δεν υπάρχει τελική εξέταση ούτε τον Ιανουάριο, ούτε το Σεπτέμβριο.

Διαδικαστικά: Η διαφάνειες με τις διαδικαστικές λεπτομέρειες (pdf)

 

Ανακοινώσεις

  • 18 Νοεμβρίου: Η πρώτη σειρά ασκήσεων είναι διαθέσιμη στη σελίδα ασκήσεις του μαθήματος.
  • 12 Οκτωβρίου: Η ώρα για τα φροντιστήρια αποφασίστηκε να είναι Τετάρτη στις 12. Το πρώτο φροντιστήριο θα γίνει αυτή την εβδομάδα, 14 Οκτωβρίου.
  • 5 Οκτωβρίου: Καλώς ήρθατε στην Εξόρυξη Δεδομένων 2020!