ΜΥΥ205/ΠΛΥ212 Τεχνικές Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού

Εαρινό Εξάμηνο, 2014

 

Αρχική

Διδακτέα Ύλη

Ασκήσεις

Γενικές Πληροφορίες

Ώρες Διδασκαλίας: Δευτέρα 3-5 μ.μ., Πέμπτη 12-2 μ.μ., Ι5
Εργαστήρια: Πέμπτη 3-7 μ.μ.
Διδάσκων: Παναγιώτης Τσαπάρας (tsap _at_ cs.uoi.gr)

Συντονίστρια Εργαστηρίων: Μαρία Χρόνη (mchroni _at_ cs.uoi.gr)

Βοηθοί: Φάνης Γιάχος (thgiahos_at_cs.uoi.gr)

Μιχάλης Κολοζώφ (mkolozoff_at_cs.uoi.gr)

Πάρης Τσανταρλιώτης (ptsantar_at_cs.uoi.gr)


Βαθμολογία: Ο τελικός βαθμός του μαθήματος προκύπτει από τα εργαστήρια ή την πρόοδο, τις ασκήσεις και την τελική εξέταση. Τα εργαστήρια είναι υποχρεωτικά για τους φοιτητές του πρώτου έτους (δεν επιτρέπονται πάνω από 2 απουσίες). Όσοι έχουν ξαναπάρει το μάθημα μπορούν αν θέλουν να κρατήσουν το προηγούμενο βαθμό εργαστηρίου. Όσοι δεν εμπίπτουν σε καμία από τις παραπάνω δύο κατηγορίες θα πρέπει να δώσουν πρόοδο. Οι ασκήσεις είναι υποχρεωτικές για όλους. Τα εργαστήρια και η πρόοδος μετράνε 20% του τελικού βαθμού και κάθε σειρά ασκήσεων μετράει 10% του τελικού βαθμού.

 

Παλαιότερα μαθήματα: Μπορείτε να δείτε το υλικό και τις ασκήσεις από το περσινό μάθημα. Αν και υπάρχουν κάποιες αλλαγές στην ύλη, πολύ από το υλικό παραμένει το ίδιο.

 

Ανακοινώσεις

         Τρίτη 24/2: Τελική βαθμολογία Φεβρουαρίου: Η τελική βαθμολογία Φεβρουαρίου για το ΠΛΥ212 και για το ΜΥΥ205. Οι βαθμοί είναι με άριστα το 10. Αν έχετε κάποια απορία για τον βαθμό σας στείλετε email. Οι βαθμοί θα σταλούν στη γραμματεία στο τέλος της εβδομάδας.

         Τετάρτη 24/9: Τελική βαθμολογία Σεπτεμβρίου: Η τελική βαθμολογία Σεπτεμβρίου για το ΠΛΥ212 και για το ΜΥΥ205. Οι βαθμοί είναι με άριστα το 10. Αν έχετε κάποια απορία για τον βαθμό σας στείλετε email. Οι βαθμοί θα σταλούν στη γραμματεία στο τέλος της εβδομάδας.

         Παρασκευή 11/7: Τελική βαθμολογία: Η τελική βαθμολογία για το ΠΛΥ212 και για το ΜΥΥ205. Οι βαθμοί είναι με άριστα το 10. Αν έχετε κάποια απορία για τον βαθμό σας στείλετε email. Οι βαθμοί θα σταλούν στη γραμματεία στο τέλος της επόμενης εβδομάδας.

         Παρασκευή 11/7: Βαθμολογία Προόδου: Η βαθμολογία της προόδου είναι διαθέσιμη εδώ. Οι βαθμοί είναι με άριστα το 100.

         Παρασκευή 11/7: Βαθμολογία Ασκήσεων: Η βαθμολογία για όλες τις σειρές ασκήσεων για το ΠΛΥ212 και για το ΜΥΥ205. Οι βαθμοί είναι με άριστα το 100.

         Τρίτη 8/7: Βαθμοί Εργαστηρίων. Εδώ μπορείτε να δείτε τους βαθμούς για όλα τα εργαστήρια και τον τελικό βαθμό εργαστηρίου. Ο τελικός βαθμός εργαστηρίου υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των επτά (7) καλύτερων εργαστηρίων.

         Παρασκευή 13/6: Τελική εξέταση. Υπενθύμιση για την τελική εξέταση: Για να περάσετε το μάθημα θα πρέπει να έχετε βαθμό τουλάχιστον 4 στην τελική εξέταση. Ο συνολικός βαθμός για το μάθημα υπολογίζεται ως εξής: 0.5*(βαθμός τελικής εξέτασης) + 0.2*(βαθμός εργαστηρίων ή βαθμός προόδου) + 0.3*(βαθμός ασκήσεων). Στις εξετάσεις μπορείτε να έχετε ότι σημειώσεις θέλετε, αλλά όχι κινητά τηλέφωνα ή tablets. Υπάρχουν εκτυπωμένες σημειώσεις στο γραφείο της κα. Σουλίου. Το pdf των σημειώσεων είναι διαθέσιμο και στην σελίδα της διδακτέας ύλης.

         Τρίτη 3/6: Βαθμολογία Πρώτης Σειράς Ασκήσεων: Η βαθμολογία για την πρώτη σειρά ασκήσεων για το ΠΛΥ212 και για το ΜΥΥ205. Οι βαθμοί είναι με άριστα το 100.

         Πέμπτη 29/5: Παράταση Τρίτης Άσκησης: Η παράδοση της τρίτης σειράς ασκήσεων (κανονικές ασκήσεις) παίρνει παράταση για τις 6/6 6:00 μ.μ.

         Τετάρτη 28/5: Ερώτηση 1, Διευκρίνηση: Για την υλοποίηση των συναντήσεων μεταξύ των ζώων που είναι σε ένα κελί, μπορεί να είναι πιο εύκολο να κάνετε τις συναντήσεις μεταξύ τυχαίων ζώων. Στην περίπτωση αυτή διαλέγετε τυχαία 2 από τα ζώα στο κελί, αφαιρείτε το λιγότερο ικανό από τη λίστα, και συνεχίζετε μέχρι η λίστα να έχει τα μισά από τα αρχικά ζώα.

         Πέμπτη 22/5: Επόμενο μάθημα. Το επόμενο μάθημα θα γίνει κανονικά Δευτέρα 26/5, 3-5 μ.μ.

         Τετάρτη 21/5: Εργαστήριο 22/5: Στο αυριανό εργαστήριο θα έχουμε ανταλλαγή εργαστηρίων, όσοι είχαν γραφτεί στις 3-5 θα έρθουν 5-7 και όσοι 5-7 θα έρθουν 3-5.

         Τρίτη 20/5: Τρίτη άσκηση: Η τρίτη άσκηση είναι τώρα διαθέσιμη στη σελίδα ασκήσεων του μαθήματος.

         Δευτέρα 12/5: Ανακοινώσεις:

o   Φροντιστήριο: Αύριο θα έχουμε φροντιστήριο όπου θα δούμε θέματα σχετικά με αναφορές και κάποια από τα ερωτήματα από τις ασκήσεις. Το φροντιστήριο θα γίνει 2-3 μ.μ. στην Ι5

o   Πέμπτη 15/5: Λόγω του συνεδρίου τεχνητής νοημοσύνης δεν θα γίνει μάθημα και εργαστήριο αυτή την Πέμπτη. Το μάθημα μεταφέρεται για την Τετάρτη 14/5 6-8 μ.μ.

o   Εκλογές: Τα μαθήματα που θα χαθούν λόγω των εκλογών θα αναπληρωθούν τις αντίστοιχες Τετάρτες 6-8 μ.μ., δηλαδή 21/5 και 28/5.

o   Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση του μαθήματος θα γίνει Πέμπτη 22/5 στο τέλος του μαθήματος.

         Τρίτη 6/5: Ανακοινώσεις:

o   Φροντιστήριο: Θα έχουμε ώρες φροντιστηρίου αυτή την Παρασκευή 11:00-13:00 και 14:00-16:00 στην αίθουσα Β2. Επίσης θα είμαι κατά κύριο λόγο στο γραφείο μου αύριο Τετάρτη μετά τις 14:00 για όσους θέλουν να περάσουν για ερωτήσεις.

o   Εργαστήρια: Για τα εργαστήρια αυτής της Πέμπτης θα πάτε στο εργαστήριο στο οποίο είχατε γραφτεί στην αρχή της χρονιάς.

         Σάββατο 3/5: Πρόοδος (Ημερομηνία και Διευκρινήσεις): Η οριστική ημερομηνία της προόδου είναι 14/5 στις 9-11 π.μ. Μερικές επιπλέον διευκρινήσεις:

o   Η πρόοδος είναι μόνο για τους φοιτητές σε έτη μεγαλύτερα του πρώτου. Οι φοιτητές του πρώτου έτους δεν δίνουν πρόοδο.

o   Οι φοιτητές του δεύτερου έτους μπορούν να δώσουν πρόοδο ή να κατοχυρώσουν τον βαθμό του εργαστηρίου από πέρυσι. Όσοι φοιτητές κατέβουν στην πρόοδο αυτόματα αντικαθιστούν τους βαθμούς του περσυνού εργαστηρίου με αυτόν της προόδου. Όσοι δεν κατέβουν στην πρόοδο, αυτόματα κατοχυρώνουν τον βαθμό των περσυνών εργαστηρίων. Και στις δύο περιπτώσεις ο βαθμός αυτός μετράει 20% του τελικού βαθμού.

o   Η πρόοδος είναι υποχρεωτική για τα μεγαλύτερα έτη υπό την έννοια ότι πιάνει 20% του βαθμού. Μπορείτε να δώσετε εξετάσεις και να περάσετε το μάθημα ακόμη και αν δεν δώσετε πρόοδο. Στην περίπτωση αυτή ο μέγιστος βαθμός είναι το 8.

o   Η πρόοδος θα είναι πάνω την ύλη που καλύψαμε πριν το Πάσχα.

         Δευτέρα 21/4: Πρόοδος: Την Τετάρτη 7/5, είναι οι φοιτητικές εκλογές οπότε η πρόοδος (ξανα-) μετακινείται την Πέμπτη 8/5, 7-9 μ.μ. (την ώρα του εργαστηρίου).

         Σάββατο 12/4: Διευκρινήσεις για την άσκηση: Στην πρώτη ερώτηση δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ArrayList. Επίσης σας δίνεται η βάση για την κλάση Person την οποία πρέπει να επεκτείνετε. Προσθέσετε μόνο τις επιπλέον μεθόδους που χρειάζονται. Δεν επιτρέπετε να προσθέσετε επιπλέον πεδία.

         Σάββατο 12/4: Δεύτερη άσκηση: Η δεύτερη άσκηση είναι τώρα διαθέσιμη στη σελίδα ασκήσεων του μαθήματος. Η προθεσμία είναι 12/5 πριν το μάθημα.

         Τετάρτη 2/4: Πρόοδος: Η πρόοδος μετακινείται την Τετάρτη 7/5, 9-11 π.μ. γιατί στις 30/4 υπάρχει πρόοδος στην Θεωρία Υπολογισμού.

         Τετάρτη 2/4: Πρώτη άσκηση: Η παράδοση της πρώτης άσκησης παίρνει παράταση για την Δευτέρα 7/4 πριν το μάθημα. Επίσης για την πρώτη ερώτηση, είναι σημαντικό να κρατήσετε τα ονόματα των public μεθόδων ακριβώς όπως προσδιορίζονται στην εκφώνηση της άσκησης, με τα ορίσματα και την επιστρεφόμενη τιμή ακριβώς όπως ορίζονται στην εκφώνηση, γιατί η main που θα χρησιμοποιήσουμε για το τεστ υποθέτει ότι έχετε δημιουργήσει τις μεθόδους ακριβώς όπως τις ζητάει η άσκηση.

         Τρίτη 1/4: Ανακοινώσεις:

o   Εργαστήριο Πέμπτης 3/4: Για το εργαστήριο αυτής της Πέμπτης θα γίνει και πάλι ανταλλαγή εργαστηρίων.

o   Πρόοδος: Η ημερομηνία της προόδου είναι Τετάρτη 30/4. Η ακριβής ώρα της προόδου θα καθοριστεί σε επόμενο email.

o   Φροντιστήριο: Αυτή την Τετάρτη 2/3, 11:00-12:00 θα είμαι διαθέσιμος για ερωτήσεις σχετικά με το μάθημα και την άσκηση στην αίθουσα Β2.

         Δευτέρα 25/3: Φροντιστήριο: Την Τετάρτη 26/3, 11:00 - 1:00 π.μ. θα είμαι διαθέσιμος για ερωτήσεις σχετικά με το μάθημα και την άσκηση στην αίθουσα Β1.

         Τρίτη 18/3: Αναπλήρωση μαθήματος της Πέμπτης 20/3. Το μάθημα αυτής της Πέμπτης θα γίνει Τετάρτη 19/3 6-8 μ.μ.

         Τρίτη 18/3: Εργαστήριο 20/3. Για το εργαστήριο αυτής της Πέμπτης θα γίνει ανταλλαγή των εργαστηρίων. Όσοι είναι στο εργαστήριο 3-5 θα έρθουν στο 5-7 και ανάποδα. Εξαιρούνται μόνο όσοι έχουν έρθει σε προηγούμενη συνεννόηση με τον διδάσκοντα, ή την κα. Χρόνη.

         Παρασκευή 28/2: Εργαστήρια. Τα εργαστήρια ξεκινάνε αυτή την Πέμπτη 6/3. Οι εγγραφές θα γίνουν μέσω του ecourse και θα είναι ανοιχτές μέχρι την Τετάρτη 5/3. Οι πρωτοετείς πρέπει να γραφτούν υποχρεωτικά είτε στο εργαστήριο 3-5, είτε το εργαστήριο 5-7. Θα πρέπει να σχηματίσετε ομάδες των δύο. Για τα μεγαλύτερα έτη το εργαστήριο είναι προαιρετικό, οπότε η εγγραφή δεν είναι υποχρεωτική, αλλά θα είναι χρήσιμη για να ξέρουμε πόσοι σκοπεύουν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο.

         Τρίτη 25/2: Αναπλήρωση μαθήματος. Αύριο, Τετάρτη 26/2 6-8 μ.μ., θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος της Πέμπτης.

         Τετάρτη 19/2: Από αύριο, το μάθημα μεταφέρεται στο Αμφιθέατρο.