Εξόρυξη Δεδομένων

Διδάσκουσα: Ευαγγελία Πιτουρά
Βοηθός Μαθήματος: Μυρτώ Ντέτσικα

Ώρες Διδασκαλίας Τρίτη: 12:00-15:00


(4/7) Τελική Βαθμολογία εδώ.

(4/7) Βαθμολογία 3ου Συνόλου Ασκήσεων εδώ. Η τελική βαθμολογία θα ανακοινωθεί αργότερα σήμερα.

(2/6) Βαθμολογία 2ου Συνόλου Ασκήσεων εδώ

(31/5) ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Οι ασκήσεις (για όσους έδωσαν και τα προαιρετικά θέματα) είναι απαλλακτικές της τελικής εξέτασης. Για τους υπόλοιπους, είναι το 50% του βαθμού τους. Για όσους ίσως θέλουν να δώσουν την τελική εξέταση:

Οι βαθμοί της 2ης άσκησης θα ανακοινωθούν στην αρχή της επόμενης εβδομάδας.

(23/5) Η εκφώνηση της Aσκησης 3 είναι διαθέσιμη εδώ. Ημερομηνία Παράδοσης είναι η Παρασκευή 27/6.

(13/5/2008) Νέα βαθμολογία 1ου Συνόλου Ασκήσεων εδώ

(8/5/2008) Βαθμολογία 1ου Συνόλου Ασκήσεων εδώ

(6/5/2008) Νέα ημερομηνία για την παράδοση τoυ 2ου Συνόλου Aσκήσεων: 20/5/2008.

(18/4) Η εκφώνηση της Aσκηση 2 είναι διαθέσιμη εδώ. Ημερομηνία Παράδοσης είναι η Παρασκευή 16/5.

(14/4) Το δεύτερο σύνολο ασκήσεων θα ανακοινωθεί εδώ την Παρασκευή (18/4) με καταληκτική προθεσμία στις 13/5.

(1/4) ΝΕΕΣ Ώρες Γραφείου της βοηθού του μαθήματος:

(19/2) Ειδικά για την επόμενη εβδομάδα, το μάθημα θα γίνει την Πέμπτη 28/2 στις 5 το απόγευμα.

Το πρώτο μάθημα θα γίνει την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2008.


Διδακτικό Βιβλίο

Υπάρχουν δύο σχετικά βιβλία στα Ελληνικά.

Επίσης κοιτάξτε το

Ύλη Μαθήματος

Το μάθημα καλύπτει τις βασικές αρχές, αλγόριθμους και εφαρμογές της εξόρυξης γνώσης από μεγάλα σύνολα δεδομένων.


Πρόγραμμα Διαλέξεων (προκαταρκτικό)

19 Φεβ    Εισαγωγή  
28 Φεβ    Συσταδοποίηση Ι  
4 Μαρ    Συσταδοποίηση ΙΙ  
18 Μαρ    Συσταδοποίηση ΙΙΙ. Εισαγωγή στους Κανόνες Συσχέτισης.
1 Απρ    Κανόνες Συσχέτισης I.
8 Απρ    Κανόνες Συσχέτισης IΙ
15 Απρ    Ταξινόμηση I
6 Μαιου    Ταξινόμηση ΙΙ
13 Μαιου    Εξόρυξη Δεδομένων από τον Παγκόσμιο Ιστό. Ταξινόμηση III.
20 Μαιου    Αποθήκες Δεδομένων
27 Μαιου    Αποθήκες Δεδομένων

Διαφάνειες

Διαφάνειες (Προηγούμενου Έτους)


Βαθμολογία

Τελικό Διαγώνισμα   x%       
3 Σύνολα Ασκήσεων   y% το καθένα    


Ασκήσεις


Data Mining Software Πηγές Πληροφοριών

Σχετικά Μαθήματα σε Ελληνικά Πανεπιστήμια