4-53: Βάσεις Δεδομένων - Φθινόπωρο 2007

Διδάσκουσα: Ευαγγελία Πιτουρά

Βοηθοί: Μαρίνα Δρόσου, Γεωργία Κολωνιάρη, Κώστας Στεφανίδης

Ώρες Διδασκαλίας Δευτέρα 13:00-15:00, Τετάρτη 13:00-15:00 ή 11:00-13:00 (αν υπάρχει συνέλευση φοιτητών)
Αίθουσα I5, Κτίριο Πληροφορικής.


Ανακοινώσεις


Διδακτικό Βιβλίο

Θεμελιώδεις Αρχές Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων, 4η Έκδοση, Τόμος Α' , R. Elmasri S. B. Navathe
(μεταφραστική επιμέλεια M. Χατζόπουλος), Εκδόσεις Δίαυλος, 2005

Πρόγραμμα Διαλέξεων (προκαταρκτικό)

10 Οκτ    Εισαγωγή    
15 Οκτ    Μοντέλο Οντοτήτων /Συσχετίσεων (ΟΣ).    
17 Οκτ    Μοντέλο Οντοτήτων/Συσχετίσεων (ΟΣ).    
22 Οκτ    Σχεσιακό Μοντέλο. Μετατροπή ΟΣ Μοντέλου σε Σχεσιακό   Ανάθεση 1ου Συνόλου Ασκήσεων (Ημ. Παράδοσης: 7/11)  
24 Οκτ    Αναβολή λόγω συνέλευσης    
29 Οκτ    Μετατροή Ο/Σ σε Σχεσιακό Μοντέλο (συνέχεια).    
1 Νοε    Σχεσιακή Άλγεβρα    
5 Noε    Σχεσιακή Άλγεβρα    
7 Νοε    SQL   Ανάθεση 2ου Συνόλου Ασκήσεων (Ημ. Παράδοσης: 26/11) 
12 Νοε    SQL    
14 Νοε    Σχεσιακός Λογισμός.    
19 Νοε    Συναρτησιακές Εξαρτήσεις.  
21 Νοε    Συναρτησιακές Εξαρτήσεις. Λογικός Σχεδιασμός.    
26 Νοε    Λογικός Σχεδιασμός. Κανονικές Μορφές.   Ανάθεση Προγραμματιστικής Ασκησης. (Ημ. Παράδοσης: 19/12)  
28 Νοε    PL/SQL. Λύση 1ου Συνόλου Ασκήσεων.    
3 Δεκ    Αποθήκευση. Οργάνωση Αρχείων.    
5 Δεκ    Οργάνωση Αρχείων.    
10 Δεκ    Ευρετήρια.    
12 Δεκ    Ευρετήρια.    
17 Δεκ    Λύση 2ου Συνόλου Ασκήσεων    
19 Δεκ    ---   Ανάθεση 3ου Συνόλου Ασκήσεων. (Ημ. Παράδοσης: 16/1)  
9 Ιαν    Ευρετήρια. Επεξεργασία Ερωτήσεων    
14 Ιαν    Επεξεργασία Ερωτήσεων    


  • Διαφάνειες Διαλέξεων και άλλο Υλικό

  • Ασκήσεις

  • Πηγές Πληροφοριών για Βάσεις Δεδομένων

  • Ενδιαφέροντα κείμενα


    Πληροφορίες για την Oracle SQL