4-53: Βάσεις Δεδομένων (Φθινόπωρο 2007)


Ασκήσεις

Γενικές Οδηγίες για τις Ασκήσεις


Ασκήσεις Προηγούμενου Έτους


Μερικές ακόμα online πηγές για την SQL

Πληροφορίες για την Oracle SQL.

Χρήσιμες πληροφορίες για την Oracle SQL (source: dbcourse στο Stanford)

Online μάθημα σε SQL

SQL for web nerds