4-53: Βάσεις Δεδομένων

Διδάσκουσα: Ευαγγελία Πιτουρά

Βοηθός: Γεωργία Κολωνιάρη

Ώρες Διδασκαλίας Δευτέρα, Τετάρτη: 15:00-17:00,
Αίθουσα I3, Κτίριο Πληροφορικής.


Ανακοινώσεις


Διδακτικό Βιβλίο

``Θεμελιώδεις Αρχές Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων'', Τόμος Α' & Β', R. Elmasri S. B. Navathe
(μεταφραστική επιμέλεια Μ. Χατζόπουλος), Εκδόσεις Δίαυλος, 2001


Πρόγραμμα Διαλέξεων

7 Οκτ    Εισαγωγή   Μοντέλο Ο/Σ  
9 Οκτ    Μοντέλο Ο/Σ, Σχεσιακό Μοντέλο    
16 Οκτ    Μετατροπή Μοντέλου Ο/Σ σε Σχεσιακό. Παράδειγμα   Ανάθεση 1ου Συνόλου Ασκήσεων  
21 Οκτ    Εισαγωγή στη Σχεσιακή Άλγεβρα    
23 Οκτ    Ασκήσεις Σχεδιασμού. Σχεσιακή Άλγεβρα (συνέχεια)    
30 Οκτ    Σχεσιακή Άλγεβρα (ασκήσεις). Εντολές Ορισμού.    
4 Νοε    Σχεσιακός Λογισμός. Εισαγωγή στην SQL    
6 Νοε    SQL    
11 Νοε    SQL   Ανάθεση 2ου Συνόλου Ασκήσεων  
13 Νοε    Ασκήσεις. Εισαγωγή στις Συναρτησιακές Εξαρτήσεις    
18 Νοε    Συναρτησιακές και Πλειότιμες Εηαρτήσεις    
20 Νοε    Λογικός Σχεδιασμός    
25 Νοε    Λύση 1ου Συνόλου Ασκήσεων    
27 Νοε    Κανονικές Μορφές    
2 Δεκ    Αποθήκευση   Ανάθεση Προγραμματιστικής Άσκησης.  
4 Δεκ    Αποθήκευση. Ευρετήρια.   Ανάθεση 3ου Συνόλου Ασκήσεων.  
9 Δεκ    PLSQL    
11 Δεκ    Ευρετήρια    
16 Δεκ    Επεξεργασία Ερωτήσεων   Ανάθεση 4ου (τελευταίου!) Συνόλου Ασκήσεων  
18 Δεκ    Επεξεργασία Ερωτήσεω    


  • Διαφάνειες Διαλέξεων

  • Ασκήσεις

  • Πηγές Πληροφοριών για Βάσεις Δεδομένων

  • Ενδιαφέροντα κείμενα


    Πληροφορίες για την Oracle SQL