Τμημα Πληροφορικης Πανεπιστημιου Ιωαννινων

ΠΛΥ401 -- Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση

Ακαδημαϊκό Έτος 2017 -- 2018

[Γενικές Πληροφορίες][Περιγραφή][Ανακοινώσεις] [Χρήσιμο Υλικό]

Γενικές Πληροφορίες

Διδάσκων:Γεώργιος Ακρίβης
Email -- URL -- Τηλ.:  --  http://www.cs.uoi.gr/~akrivis/  --  (26510) 08800
URL Μαθήματος: http://www.cs.uoi.gr/~akrivis/courses/EAA/
Ώρες Διαλέξεων: Τρίτη 10:00--12:00 και Πέμπτη 10:00--12:00 (Θεωρία)
: Παρασκευή 11:00--12:00 (Ασκήσεις)
Χώρος Διαλέξεων:Αμφιθέατρο 1
Ώρες Επικοινωνίας: Δευτέρα 11:00--12:00 και Παρασκευή 10:00--11:00
Διάρκεια Μαθημάτων: Δευτέρα, 12--2--2018, έως Πέμπτη, 31--5--2018.
Βοηθοί: Δημήτριος Μπουχάρας (dmpouxaras@cs.uoi.gr)
Ελένη Σκορδά (eskorda@cs.uoi.gr)

Ιστοσελίδες προηγούμενων ετών

[Γενικές Πληροφορίες][Περιγραφή][Ανακοινώσεις][Χρήσιμο Υλικό]

Περιγραφή

Αριθμητική κινητής υποδιαστολής. Σφάλματα στρογγύλευσης. Αριθμητική επίλυση μη γραμμικών εξισώσεων.
Αριθμητική γραμμική άλγεβρα: απαλοιφή Gauss, εισαγωγή στην ευστάθεια συστημάτων και αλγορίθμων,
εισαγωγή στις επαναληπτικές μεθόδους.
Παρεμβολή και προσέγγιση με πολυώνυμα και splines. Αριθμητική ολοκλήρωση.

Στόχοι του Μαθήματος

Κατανόηση των θεμελιωδών ποιοτικών χαρακτηριστικών αριθμητικών μεθόδων, όπως η ευστάθεια,
οι απαιτούμενες πράξεις. η απαιτούμενη μνήμη. η σύγκλιση, η τάξη σύγκλισης κ.λπ.
Εξοικείωση με αριθμητικές μεθόδους για την επίλυση μη γραμμικών εξισώσεων και γραμμικών συστημάτων,
την παρεμβολή με πολυώνυμα και splines καθώς και την αριθμητική ολοκλήρωση.

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών

[Γενικές Πληροφορίες][Περιγραφή] [Ανακοινώσεις][Χρήσιμο Υλικό]

 

Ανακοινώσεις

Αλλαγές ωρών διδασκαλίας

Βοηθητικά μαθήματα σε Matlab

[Γενικές Πληροφορίες][Περιγραφή] [Ανακοινώσεις][Χρήσιμο Υλικό]

 

Χρήσιμο Υλικό

Βιβλιογραφία Μαθήματος

 • Γ. Δ. Ακρίβης, Β. Α. Δουγαλής: Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης,
  Ηράκλειο, Τέταρτη έκδοση, 2010, πέμπτη ανατύπωση, 2017.
 • Μ. Ν. Βραχάτης: Αριθμητική Ανάλυση: Εισαγωγή. Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2011.
 • Περιεχόμενο Μαθήματος PDF
 • Δύο παραδείγματα PDF
 • Περιγραφή για το ECTS PDF
 • Ανάπτυγμα Taylor PDF

  Ασκήσεις

  • Ασκήσεις πρώτου κεφαλαίου PDF
  • Ασκήσεις δεύτερου κεφαλαίου PDF
  • Ασκήσεις τρίτου κεφαλαίου PDF
  • Ασκήσεις τέταρτου κεφαλαίου PDF
  • Ασκήσεις έκτου κεφαλαίου PDF

  Εργαστηριακές Ασκήσεις

  • Πρώτη Εργαστηριακή Άσκηση PDF
  • Δεύτερη Εργαστηριακή Άσκηση PDF

  Σημειώσεις από τις παραδόσεις (του φοιτητή Γιώργου Ανδρουτσόπουλου)

  • Πρώτο κεφάλαιο: Θεωρία: PDF Ασκήσεις: PDF
  • Δεύτερο κεφάλαιο: Θεωρία: PDF Ασκήσεις: PDF
  • Τρίτο κεφάλαιο: Θεωρία: PDF Ασκήσεις: PDF
  • Τέταρτο κεφάλαιο: Θεωρία: PDF Ασκήσεις: PDF
  • Έκτο κεφάλαιο: Θεωρία: PDF Ασκήσεις: PDF

  Σημειώσεις από τις παραδόσεις κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2016--2017
  (του φοιτητή Λεωνίδα Μπουτσικάρη)

  • Πρώτο και δεύτερο κεφάλαιο (Θεωρία και Ασκήσεις): PDF
  • Τρίτο κεφάλαιο (Θεωρία και Ασκήσεις): PDF
  • Τέταρτο κεφάλαιο (Θεωρία και Ασκήσεις): PDF
  • Έκτο κεφάλαιο (Θεωρία και Ασκήσεις): PDF

  Σημειώσεις από τις παραδόσεις κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2016--2017
  (της φοιτήτριας Χριστίνας Τσιανέλη)

  • Πρώτο κεφάλαιο (Θεωρία και Ασκήσεις): PDF
  • Δεύτερο κεφάλαιο (Θεωρία και Ασκήσεις): PDF
  • Τρίτο κεφάλαιο (Θεωρία και Ασκήσεις): PDF
  • Τέταρτο κεφάλαιο (Θεωρία και Ασκήσεις): PDF
  • Έκτο κεφάλαιο (Θεωρία και Ασκήσεις): PDF

  Σημειώσεις από τις παραδόσεις κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2015--2016
  (της φοιτήτριας Χρύσας Τεριζή)

  • Πρώτο κεφάλαιο: Θεωρία: PDF Ασκήσεις: PDF
  • Δεύτερο κεφάλαιο: Θεωρία: PDF Ασκήσεις: PDF
  • Τρίτο κεφάλαιο: Θεωρία: PDF Ασκήσεις: PDF
  • Τέταρτο κεφάλαιο: Θεωρία: PDF --Ασκήσεις: PDF
  • Έκτο κεφάλαιο: Θεωρία: PDF Ασκήσεις: PDF

  Σημειώσεις από τις παραδόσεις κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2014--2015 (των φοιτητριών
  Αγγελικής Νταμπίκη, κεφάλαια 1, 2, 3, 4, και Αναστασίας Γκουγιάννου, κεφάλαιο 6)

  • Πρώτο κεφάλαιο: (Θεωρία & Ασκήσεις) PDF
  • Δεύτερο κεφάλαιο: (Θεωρία & Ασκήσεις) PDF
  • Τρίτο κεφάλαιο: (Θεωρία & Ασκήσεις) PDF
  • Τέταρτο κεφάλαιο: (Θεωρία & Ασκήσεις) PDF
  • Έκτο κεφάλαιο: (Θεωρία & Ασκήσεις) PDF

  Σημειώσεις από τις παραδόσεις κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2013--2014
  (της φοιτήτριας Σταυρούλας Βλαχοθανάση)

  • Πρώτο κεφάλαιο: (Θεωρία & Ασκήσεις) PDF
  • Δεύτερο κεφάλαιο: (Θεωρία & Ασκήσεις) PDF
  • Τρίτο κεφάλαιο: (Θεωρία & Ασκήσεις) PDF
  • Τέταρτο κεφάλαιο: (Θεωρία & Ασκήσεις) PDF
  • Έκτο κεφάλαιο: (Θεωρία & Ασκήσεις) PDF

  Σημειώσεις από τις παραδόσεις κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2013--2014
  (του φοιτητή Θεμιστοκλή Πλιάκου)

  • Πρώτο κεφάλαιο: (Θεωρία & Ασκήσεις) PDF
  • Δεύτερο κεφάλαιο: (Θεωρία & Ασκήσεις) PDF
  • Τρίτο κεφάλαιο: (Θεωρία & Ασκήσεις) PDF
  • Τέταρτο κεφάλαιο: (Θεωρία & Ασκήσεις) PDF
  • Έκτο κεφάλαιο: (Θεωρία & Ασκήσεις) PDF

  Σημειώσεις από τις παραδόσεις κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2012--2013
  (του φοιτητή Δημήτρη Σπαχίδη)

  • Πρώτο κεφάλαιο: (Θεωρία & Ασκήσεις) PDF
  • Δεύτερο κεφάλαιο: (Θεωρία & Ασκήσεις) PDF
  • Τρίτο κεφάλαιο: (Θεωρία & Ασκήσεις) PDF
  • Τέταρτο κεφάλαιο: (Θεωρία & Ασκήσεις) PDF
  • Έκτο κεφάλαιο: (Θεωρία & Ασκήσεις) PDF

  Σημειώσεις από τις παραδόσεις κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2011--2012
  (του φοιτητή Δημήτρη-Γιώργου Ακεστορίδη)

  • Πρώτο κεφάλαιο: (Θεωρία & Ασκήσεις) PDF
  • Δεύτερο κεφάλαιο: (Θεωρία & Ασκήσεις) PDF
  • Τρίτο κεφάλαιο: Θεωρία: PDF Ασκήσεις: PDF
  • Τέταρτο κεφάλαιο: Θεωρία: PDF Ασκήσεις: PDF
  • Έκτο κεφάλαιο: Θεωρία: PDF Ασκήσεις: PDF

  Σημειώσεις MATLAB

  • Σημειώσεις Δ. Μπουχάρα και Ε. Σκορδά PDF
  • Σημειώσεις Σ. Δημητριάδη και Ε. Σκορδά pptx και PDF
  • Σημειώσεις Δ. Ζαβαντή I PDF
  • Σημειώσεις Δ. Ζαβαντή II PDF
  • Σημειώσεις Δ. Ζαβαντή III PDF
  • Σημειώσεις Β. Δεβελέγκα I PDF
  • Σημειώσεις Β. Δεβελέγκα II PDF
  • Βασικές εντολές PDF
  • Σημειώσεις C. Moler (στα Αγγλικά) PDF
  • Σημειώσεις K. Sigmon (στα Αγγλικά) PDF

  Σημειώσεις FORTRAN

  • Σημειώσεις Ε. Λιούκα I PDF
  • Σημειώσεις Ε. Λιούκα II PDF
  • Σημειώσεις Ε. Λιούκα III PDF
  • Σημειώσεις Μ. Τριανταφύλλου PDF
  • Σημειώσεις Κ. Καλτσά PDF και PDF
  • Χειρόγραφες σημειώσεις Σ. Μπιλιούση PDF
  • Σημειώσεις Θ. Κατσαούνη PDF
  • Σημειώσεις Δρακόπουλου-Μητσούδη-Σφυράκη PDF

  [Γενικές Πληροφορίες][Περιγραφή][Ανακοινώσεις][Χρήσιμο Υλικό]

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Δημιουργία και συντήρηση ιστοσελίδας μαθήματος: Γεώργιος Ακρίβης. Ημερομηνία τελευταίας αλλαγής: 29/5/2018.