Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων
Δημοσιεύσεις - Κατηγορίες
Ταξινόμηση κατά έτος

Δημοσιεύσεις


1998

Training the Random Neural Network Using Quasi-Newton Methods

Author: A. Likas, A. Stafylopatis |

Category: Technical report

1998

Merlin-3.0 User Manual

Author: Dg. Papageorgiou, I.N. Demetropoulos, I. E. Lagaris |

Category: Technical report

1998

Neural Network Methods for Boundary Value Problems Defined in Arbitrarily Shaped Domains

Author: I.E. Lagaris, A. Likas and D.G. Papageorgiou |

Category: Technical report

1998

The Role of Material Parameters and Mechanical Stresses on Magnetic and Magnetostrictive Hysteresis

Author: P.A. Voltairas, D.I. Fotiadis and C.V. Massalas |

Category: Technical report

1998

A Reinforcement Learning Approach to On-line Clustering

Author: A. Likas |

Category: Technical report

1998

Mobile Agent Procedures: Metacomputing in Java

Author: D. Barelos, E. Pitoura, G. Samaras |

Category: Technical report

1998

Scalable Processing of Read-Only Transactions in Broadcast Push

Author: E. Pitoura, P. Chrysanthis |

Category: Technical report

1998

Stratified Negation in Temporal Logic Programming and the Cycle Sum Test

Author: P. Rondogiannis |

Category: Technical report

1998

The Kurtosis-EM algorithm for Gaussian mixture modelling

Author: N. Vlassis, A. Likas |

Category: Technical report

1998

Effect of Magnetostriction on the Magnetization Reversal of a Fine Particle in a Solid Non-Magnetic Matrix

Author: P.A. Voltairas, D.I. Fotiadis and C.V. Massalas |

Category: Technical report

1998

Locating Objects in Mobile Computing

Author: E. Pitoura and G. Samaras |

Category: Technical report

1998

Scalable Invalidation-Based Processing of Queries in Broadcast Push Delivery

Author: E. Pitoura |

Category: Technical report

1998

Probability Density Estimation Using Multilayer Perceptrons

Author: A. Likas |

Category: Technical report

1998

Semiautomated Volumetric Description of Osteonecroses

Author: K.N. Malizos, M.S. Siafakas, D.I. Fotiadis, P.N. Soucacos |

Category: Technical report

1998

Wave Propagation Modeling in Human Long Bones

Author: D.I. Fotiadis, G. Foutsitzi and C.V. Massalas |

Category: Technical report