Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Παρουσίαση Ph.D. με θέμα «System-On-Chip Testing»

Περιγραφή

Παρουσίαση Ph.D. του υποψήφιου διδάκτορα κυρίου Παναγιώτη Γεωργίου με θέμα «System-On-Chip Testing» την Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 18:00 στην αίθουσα Σεμιναρίων του κτηρίου Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής. Περισσότερες πληροφορίες στο μπορείτε να βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο.