Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Φίλτρα

Διδάσκοντες

Αναστασιάδης Στέργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Βασιλειάδης Παναγιώτης

Καθηγητής

Βλάχος Κώστας

Επίκουρος Καθηγητής

Γεωργιάδης Λουκάς

Αναπληρωτής Καθηγητής

Δημακόπουλος Βασίλειος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ευθυμίου Αριστείδης

Επίκουρος Καθηγητής

Ζάρρας Απόστολος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Καβουσιανός Χρυσοβαλάντης

Καθηγητής

 • Ph.D. Τμήμα Μηχ/κών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2000
 • BSc, Τμήμα Μηχ/κών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 1996
 • Διδασκαλία (2021/22):
 • ΜΥΥ305 Ψηφιακή Σχεδίαση Ι
 • ΜΥΥ406 Ψηφιακή Σχεδίαση ΙΙ
 • Υ3 Ολοκληρωμένα Συστήματα Τριών Διαστάσεων

Κόντης Λυσίμαχος-Παύλος

Καθηγητής

 • Ph.D., Electrical and Computer Engineering, Northwestern University, 1999
 • M.S., Electrical and Computer Engineering, Northwestern University, 1996
 • Δίπλωμα, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1994
 • Διδασκαλία (2021/22):
 • ΜΥΥ603 Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα
 • ΜΥΕ025 Πολυμέσα
 • Δ4 Επεξεργασία και Συμπίεση Βίντεο

Κοντογιάννης Σπυρίδων

Αναπληρωτής Καθηγητής

 • Ph.D., Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2000
 • B.Sc., Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 1994
 • Διδασκαλία (2021/22):
 • ΜΥΥ302 Διακριτά Μαθηματικά ΙI
 • Α2 Αλγόριθμοι Επιστήμης Δεδομένων

Λιάσκος Χρήστος

Επίκουρος Καθηγητής

 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2004
 • MSc Ιατρική Πληροφορική, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2008
 • Ph.D. στη Δικτύωση Υπολογιστών, Τμήμα Πληροφορικής, ΑΠΘ, 2014
 • Διδασκαλία (2021/22):
 • ΜΥΥ801 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ
 • MYΕ048 Ασύρματες Ζεύξεις
 • Λ5 Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα

Λύκας Αριστείδης

Καθηγητής

Μανής Γεώργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής

 • PhD, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1997
 • MSc in Advanced Methods in Computer Science - Distributed and Parallel Systems, Queen Mary and Westfield College (QMW), University of London, 1992-1993
 • Δίπλωμα, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1992
 • Διδασκαλία (2021/22):
 • ΜΥΥ802 Μεταφραστές
 • ΜΥΕ020 Μεταφραστές ΙΙ
 • Δ8 Ανάλυση και Επεξεργασία Βιοϊατρικών Δεδομένων

Μπλέκας Κωνσταντίνος

Καθηγητής

Νικολόπουλος Σταύρος

Καθηγητής

 • Ph.D. in Computer Science, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1991
 • M.Sc. in Computer Science, University of Dundee, Scotland, 1985
 • B.Sc., Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1982
 • Διδασκαλία (2021/22):
 • ΜΥΥ405 Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων
 • Α1 Αλγοριθμική Θεωρία Γραφημάτων

Νίκου Χριστόφορος

Καθηγητής

 • Ph.D. in Image Processing and Computer Vision, Universite Louis Pasteur - Strasbourg I, France 1999.
 • DEA in Photonics and Image Processing, Universite Louis Pasteur - Strasbourg I, France, 1995.
 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1994.
 • Διδασκαλία (2021/22):
 • ΜΥΥ503 Σήματα και Συστήματα
 • ΜΥΕ037 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Νομικός Χρήστος

Επίκουρος Καθηγητής

Παληός Λεωνίδας

Καθηγητής

 • Ph.D. Computer Science Dept., Princeton University, 1992
 • M.A. Computer Science Dept., Princeton University, 1989
 • B.Sc. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1987
 • Διδασκαλία (2021/22):
 • ΜΥΥ501 Θεωρία Υπολογισμού
 • ΜΥΕ034 Υπολογιστική Γεωμετρία
 • Α1 Αλγοριθμική Θεωρία Γραφημάτων

Παπαπέτρου Ευάγγελος

Επίκουρος Καθηγητής

 • Ph.D, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2003
 • Δίπλωμα, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1998
 • Διδασκαλία (2021/22):
 • ΜΥΥ703 Δίκτυα Υπολογιστών Ι
 • ΜΥΕ006 Ασύρματα Δίκτυα
 • Λ5 Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα

Παρσόπουλος Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Πιτουρά Ευαγγελία

Καθηγήτρια

Τενέντες Βασίλειος

Επίκουρος Καθηγητής

 • Ph.D., Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2013
 • MSc, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2007
 • Πτυχίο, Τμήμα Πληροφορικής,Πανεπιστήμιο Πειραιά, 2003
 • Διδασκαλία (2021/22):
 • ΜΥY901 Μικροεπεξεργαστές
 • MYE010 Δοκιμή και Αξιοπιστία Ηλεκτρονικών Συστημάτων
 • Υ4 Ενσωματωμένα Συστήματα και Εφαρμογές ΙοΤ

Τσαπάρας Παναγιώτης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τσιατούχας Γεώργιος

Καθηγητής

 • Ph.D. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1999
 • M.Sc. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,1993
 • B.Sc. Τμήμα Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών , 1990
 • Διδασκαλία (2021/22):
 • ΜΥΥ203 Βασικές Αρχές Κυκλωμάτων
 • ΜΥΥ404 Ηλεκτρονική
 • ΜΥΕ018 Κυκλώματα VLSI

Φούντος Ιωάννης

Καθηγητής

Πολενάκης Ιωσήφ

Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό

 • Γραφείο Γ5
 • Διδασκαλία (2021/22):
 • ΜΥΕ014 Θεωρία Γραφημάτων
 • ΜΥΥ204 Διακριτά Μαθηματικά Ι

Φραγκούλης Μάριος

Επικ. Καθηγητής

 • Γραφείο Α32
 • Διδασκαλία (2021/22):
 • ΜΥΥ106 Εισαγωγή στους Η/Υ & στην Πληροφορική
 • ΜΥΕ017 Κατανεμημένα Συστήματα