Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Φίλτρα

Διδάσκοντες

Αναστασιάδης Στέργιος

Καθηγητής

Βασιλειάδης Παναγιώτης

Καθηγητής

Βλάχος Κώστας

Επίκουρος Καθηγητής

Γεωργιάδης Λουκάς

Αναπληρωτής Καθηγητής

Δημακόπουλος Βασίλειος

Καθηγητής

Ευθυμίου Αριστείδης

Επίκουρος Καθηγητής

Ζάρρας Απόστολος

Καθηγητής

Καβουσιανός Χρυσοβαλάντης

Καθηγητής

 • Ph.D. Τμήμα Μηχ/κών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2000
 • BSc, Τμήμα Μηχ/κών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 1996
 • Διδασκαλία (2022/23):
 • ΜΥΥ406 Ψηφιακή Σχεδίαση ΙΙ

Κόντης Λυσίμαχος-Παύλος

Καθηγητής

 • Ph.D., Electrical and Computer Engineering, Northwestern University, 1999
 • M.S., Electrical and Computer Engineering, Northwestern University, 1996
 • Δίπλωμα, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1994
 • Διδασκαλία (2022/23):
 • ΜΥΥ603 Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα
 • ΜΥΕ025 Πολυμέσα
 • Δ4 Επεξεργασία και Συμπίεση Βίντεο

Λιάσκος Χρήστος

Επίκουρος Καθηγητής

 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2004
 • MSc Ιατρική Πληροφορική, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2008
 • Ph.D. στη Δικτύωση Υπολογιστών, Τμήμα Πληροφορικής, ΑΠΘ, 2014
 • Διδασκαλία (2022/23):
 • ΜΥΥ801 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ
 • MYΕ048 Ασύρματες Ζεύξεις

Λύκας Αριστείδης

Καθηγητής

Μαμουλής Νικόλαος

Καθηγητής

Μανής Γεώργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής

 • PhD, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1997
 • MSc in Advanced Methods in Computer Science - Distributed and Parallel Systems, Queen Mary and Westfield College (QMW), University of London, 1992-1993
 • Δίπλωμα, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1992
 • Διδασκαλία (2022/23):
 • ΜΥΥ802 Μεταφραστές
 • Δ8 Ανάλυση και Επεξεργασία Βιοϊατρικών Δεδομένων

Μπλέκας Κωνσταντίνος

Καθηγητής

Νικολόπουλος Σταύρος

Καθηγητής

 • Ph.D. in Computer Science, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1991
 • M.Sc. in Computer Science, University of Dundee, Scotland, 1985
 • B.Sc., Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1982
 • Διδασκαλία (2022/23):
 • ΜΥΥ405 Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων
 • Α1 Αλγοριθμική Θεωρία Γραφημάτων

Νίκου Χριστόφορος

Καθηγητής

 • Ph.D. in Image Processing and Computer Vision, Universite Louis Pasteur - Strasbourg I, France 1999.
 • DEA in Photonics and Image Processing, Universite Louis Pasteur - Strasbourg I, France, 1995.
 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1994.
 • Διδασκαλία (2022/23):
 • ΜΥΥ503 Σήματα και Συστήματα
 • ΜΥΕ037 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας
 • Δ5 Υπολογιστική όραση

Νομικός Χρήστος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Παληός Λεωνίδας

Καθηγητής

 • Ph.D. Computer Science Dept., Princeton University, 1992
 • M.A. Computer Science Dept., Princeton University, 1989
 • B.Sc. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1987
 • Διδασκαλία (2022/23):
 • ΜΥΥ501 Θεωρία Υπολογισμού
 • ΜΥΕ034 Υπολογιστική Γεωμετρία
 • Α1 Αλγοριθμική Θεωρία Γραφημάτων

Παπαπέτρου Ευάγγελος

Επίκουρος Καθηγητής

 • Ph.D, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2003
 • Δίπλωμα, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1998
 • Διδασκαλία (2022/23):
 • ΜΥΥ703 Δίκτυα Υπολογιστών Ι
 • ΜΥΕ006 Ασύρματα Δίκτυα

Παρσόπουλος Κωνσταντίνος

Καθηγητής

Τενέντες Βασίλειος

Επίκουρος Καθηγητής

 • Ph.D., Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2013
 • MSc, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2007
 • Πτυχίο, Τμήμα Πληροφορικής,Πανεπιστήμιο Πειραιά, 2003
 • Διδασκαλία (2022/23):
 • ΜΥY901 Μικροεπεξεργαστές
 • ΜΥΥ406 Ψηφιακή Σχεδίαση ΙΙ
 • Υ4 Ενσωματωμένα Συστήματα και Εφαρμογές ΙοΤ

Τσαπάρας Παναγιώτης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τσιατούχας Γεώργιος

Καθηγητής

 • Ph.D. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1999
 • M.Sc. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,1993
 • B.Sc. Τμήμα Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών , 1990
 • Διδασκαλία (2022/23):
 • ΜΥΥ203 Βασικές Αρχές Κυκλωμάτων
 • ΜΥΥ404 Ηλεκτρονική
 • ΜΥΕ018 Κυκλώματα VLSI
 • Υ2 Αξιόπιστα Ολοκληρωμένα Συστήματα

Τσιριμώκου Γεωργία

Επικ. Καθηγήτρια

 • Ph.D. in Analog IC Design, Physics Department, University of Patras (2017)
 • M. Sc. degree in Electronics and Communications, Physics Department, University of Patras (2013)
 • B.S. degree in Physics, Physics Department, University of Patras (2011)

Φούντος Ιωάννης

Καθηγητής

Κυριαζής Ιωάννης

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

 • Ph.D., Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2018
 • M.Sc., Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2002
 • B.Sc., Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2000

Μελισσόβας Σπύρος

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό ( Διαχείριση Συστημάτων)

 • M.Sc, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2006
 • Δίπλωμα Ραδιοερασιτέχνη, 2004
 • B.Sc., Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1999

Σταμάτη Βασιλική

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

 • Ph.D., Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2008
 • MSc, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2003
 • B.Sc., Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2001

Σφήκας Γεώργιος

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

 • Ph.D., Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2015
 • MSc, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2009
 • B.Sc., Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2006
 • B.Sc., Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1998

Τσιλιγιάννη Ευαγγελία

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

 • Ph.D., Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • MSc, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Δίπλωμα, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Χάντας Ιωάννης

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

 • Ph.D., Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2009
 • MSc, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2004
 • B.Sc., Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2002

Χρόνη Μαρία

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

 • Ph.D., Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • MSc, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • B.Sc., Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων