Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Φίλτρα

Διδάσκοντες

Αναστασιάδης Στέργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Βασιλειάδης Παναγιώτης

Καθηγητής

Βλάχος Κώστας

Επίκουρος Καθηγητής

Γεωργιάδης Λουκάς

Αναπληρωτής Καθηγητής

Δημακόπουλος Βασίλειος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ευθυμίου Αριστείδης

Επίκουρος Καθηγητής

Ζάρρας Απόστολος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Καβουσιανός Χρυσοβαλάντης

Καθηγητής

 • Ph.D. Τμήμα Μηχ/κών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2000
 • BSc, Τμήμα Μηχ/κών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 1996
 • Διδασκαλία (2020/21):
 • ΜΥΥ305 Ψηφιακή Σχεδίαση Ι
 • ΜΥΥ406 Ψηφιακή Σχεδίαση ΙΙ
 • Υ03 Ολοκληρωμένα Συστήματα Τριών Διαστάσεων

Κόντης Λυσίμαχος-Παύλος

Καθηγητής

 • Ph.D., Electrical and Computer Engineering, Northwestern University, 1999
 • M.S., Electrical and Computer Engineering, Northwestern University, 1996
 • Δίπλωμα, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1994
 • Διδασκαλία (2020/21):
 • ΜΥΥ603 Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα
 • ΜΥΕ025 Πολυμέσα
 • Δ04 Επεξεργασία και Συμπίεση Βίντεο

Λιάσκος Χρήστος

Επίκουρος Καθηγητής

 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2004
 • MSc Ιατρική Πληροφορική, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2008
 • Ph.D. στη Δικτύωση Υπολογιστών, Τμήμα Πληροφορικής, ΑΠΘ, 2014
 • Διδασκαλία (2020/21):
 • ΜΥΥ801 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ
 • MYΕ048 Ασύρματες Ζεύξεις

Λύκας Αριστείδης

Καθηγητής

Μαμουλής Νικόλαος

Καθηγητής

Μανής Γεώργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής

 • PhD, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1997
 • MSc in Advanced Methods in Computer Science - Distributed and Parallel Systems, Queen Mary and Westfield College (QMW), University of London, 1992-1993
 • Δίπλωμα, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1992
 • Διδασκαλία (2020/21):
 • ΜΥΥ802 Μεταφραστές
 • ΜΥΕ020 Μεταφραστές ΙΙ
 • Δ8 Ανάλυση και Επεξεργασία Βιοϊατρικών Δεδομένων

Μπλέκας Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής Καθηγητής

 • Ph.D., Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1997
 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1993
 • Διδασκαλία (2020/21):
 • ΜΥΥ304 Πιθανότητες και Στατιστική
 • ΜΥΕ002 Μηχανική Μάθηση
 • Δ1 Μηχανική Μάθηση

Νικολόπουλος Σταύρος

Καθηγητής

 • Ph.D. in Computer Science, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1991
 • M.Sc. in Computer Science, University of Dundee, Scotland, 1985
 • B.Sc., Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1982
 • Διδασκαλία (2020/21):
 • ΜΥΥ405 Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων
 • Α1 Αλγοριθμική Θεωρία Γραφημάτων

Νίκου Χριστόφορος

Καθηγητής

Νομικός Χρήστος

Επίκουρος Καθηγητής

Παληός Λεωνίδας

Καθηγητής

 • Ph.D. Computer Science Dept., Princeton University, 1992
 • M.A. Computer Science Dept., Princeton University, 1989
 • B.Sc. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1987
 • Διδασκαλία (2020/21):
 • ΜΥΥ501 Θεωρία Υπολογισμού
 • ΜΥΕ034 Υπολογιστική Γεωμετρία
 • Α1 Αλγοριθμική Θεωρία Γραφημάτων

Παπαπέτρου Ευάγγελος

Επίκουρος Καθηγητής

 • Ph.D, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2003
 • Δίπλωμα, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1998
 • Διδασκαλία (2020/21):
 • ΜΥΥ703 Δίκτυα Υπολογιστών Ι
 • ΜΥΕ006 Ασύρματα Δίκτυα
 • Λ5 Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα

Παρσόπουλος Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Πιτουρά Ευαγγελία

Καθηγήτρια

Τενέντες Βασίλειος

Επίκουρος Καθηγητής

 • Ph.D., Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2013
 • MSc, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2007
 • Πτυχίο, Τμήμα Πληροφορικής,Πανεπιστήμιο Πειραιά, 2003
 • Διδασκαλία (2020/21):
 • ΜΥY901 Μικροεπεξεργαστές
 • MYE010 Δοκιμή και Αξιοπιστία Ηλεκτρονικών Συστημάτων
 • Υ4 Ενσωματωμένα Συστήματα και Εφαρμογές ΙοΤ

Τσαπάρας Παναγιώτης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τσιατούχας Γεώργιος

Καθηγητής

 • Ph.D. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1999
 • M.Sc. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,1993
 • B.Sc. Τμήμα Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών , 1990
 • Διδασκαλία (2020/21):
 • ΜΥΥ203 Βασικές Αρχές Κυκλωμάτων
 • ΜΥΥ404 Ηλεκτρονική
 • ΜΥΕ018 Κυκλώματα VLSI
 • Υ2 Αξιόπιστα Ολοκληρωμένα Συστήματα

Φούντος Ιωάννης

Καθηγητής