Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Πρόγραμμα Ακαδημαϊκής Εμπειρίας 2021-2022

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2021-2022 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

Πληροφορίες για τη διαδικασία αιτήσεων,την αναλυτική προκήρυξη, την αίτηση και την ΥΔ που απαιτείται για τη συμμετοχή μπορείτε να βρείτε στα παρακάτω αρχεία ή στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/proskliseis-erevniton/5429-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-38651-2021

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : Τετάρτη 25/8/2021  και ώρα 14:30

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν, μόνο ηλεκτρονικά, την αίτηση υποψηφιότητάς τους με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου proskliseis_elke@uoi.gr. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά σε συμπιεσμένο αρχείο τύπου zip στην προαναφερόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι και την 25/08/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30. Τα ηλεκτρονικά μηνύματα των αιτήσεων θα αναφέρουν στο θέμα τον Αριθμό Πρωτοκόλλου της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς και το Τμήμα το οποίο αφορά η αίτηση, ως εξής:

«Αίτηση στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 38651/2021, για το Τμήμα ……………».

Επισημαίνεται ότι το μέγεθος του συνημμένου αρχείου zip δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τα 25ΜΒ. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις, οι οποίες έχουν παραληφθεί ηλεκτρονικά έως την ως άνω ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία και ώρα.

Blog Attachment