Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μετεγγραφές/Μετακινήσεις (ακαδ. έτος 2020-2021) – Προθεσμία Υποβολής Δικαιολογητικών

Ανακοίνωση για τους αιτούντες μετεγγραφή/μετακίνηση ανά Σχολή ή Τμήμα του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021,σύμφωνα με τους ονομαστικούς πίνακες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (166442 /Ζ1 /7-12-2020 απόφαση κύρωσης) με τις παρακάτω κατηγορίες:

i)   σύμφωνα με τα μοριοδοτούμενα κριτήρια της παρ.3 του άρθρου 75 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111),

ii)   επιτυχόντες με την κατηγορία των αδελφών προπτυχιακών φοιτητών του άρθρου 76 του ν.4692/2020 (Α΄ 111)

Καλούνται οι ανωτέρω να αποστείλουν (ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά) ή να καταθέσουν κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (Ισόγειο Μεταβατικού Κτηρίου/ τηλέφωνα επικοινωνίας 2651007458 και 2651007213) αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής, τα δικαιολογητικά που δεσμεύτηκαν σε αυτή ότι θα προσκομίσουν, καθώς και τη συνημμένη αίτηση από την Πέμπτη 10 έως και την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020 προκειμένου να διενεργηθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις με αριθμ.142413/19.10.2020 (Β΄ 4617) και 148236/Z1/30.10.2020 (Β΄ 4806) αποφάσεις του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Blog Attachment