Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών – ΝΕΑ Παράταση των Δηλώσεων Μαθημάτων και των Εγγράφων

Λόγω της κατάληψης στο κτίριο διοίκησης παρατείνεται εκ νέου  η προθεσμία για τις Δηλώσεις  των μεταπτυχιακών μαθημάτων και η περίοδος των εγγραφών των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών μέχρι την Παρασκευή 19/3/2021.

Οι ανακοινώσεις που ακολουθούν, αφορούν την αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τα έντυπα που πρέπει να κατατεθούν.