Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου – Εξ αποστάσεως όλα τα Μαθήματα & Εργαστήρια από 26/10/2020 έως και 30/10/2020

Σας κοινοποιούμε την απόφαση του  Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την πραγματοποίηση του εκπαιδευτικού έργου με εξ αποστάσεως διαδικασία(ΜS Teams),  για την επόμενη εβδομάδα, από τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου μέχρι και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020. Η απόφαση αφορά και τα μεταπτυχιακά μαθήματα και όσα προπτυχιακά διεξάγονται δια ζώσης.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις στο e-course ή στις σελίδες των μαθημάτων για να ενημερωθούν σχετικά.

Τα μαθήματα θα γίνονται σύμφωνα με το ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων. 

Επίσης, παρακαλούνται οι φοιτητές να παρακολουθούν συνεχώς τις ανακοινώσεις του Πανεπιστημίου όσο και του Τμήματος .

Blog Attachment