Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ανανέωση Εγγραφής Υποψήφιων Διδακτόρων – Υποχρεωτική

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι διδάκτορες ότι η προθεσμία για την ανανέωση της εγγραφής τους στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 είναι από 1/10/2022-31/10/2022. Βρείτε παρακάτω τη σχετική ανακοίνωση και την αίτηση. Προϋπόθεση για την ανανέωση της εγγραφής είναι η υποβολή της ετήσιας έκθεσης προόδου (ετήσιο αναλυτικό υπόμνημα) σύμφωνα με τα άρθρα 7.1 και 7.3 του κανονισμού του ΠΔΣ.

Η ανανέωση εγγραφής ανά ακαδημαϊκό έτος είναι υποχρεωτική.

Blog Attachment