Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αίτηση για Ορκωμοσία

Όσοι φοιτητές του Τμήματός μας  επιθυμούν να λάβουν μέρος στην προσεχή ορκωμοσία παρακαλούνται να υποβάλουν αίτηση (στο email της Γραμματείας: gramcse@uoi.gr) για Πτυχίο/Δίπλωμα από την Τρίτη 20 έως και την Τρίτη 27 Ιουλίου 2021. Οι απόφοιτοι θα ενημερωθούν με σχετική ανακοίνωση για τον τρόπο διεξαγωγής της ορκωμοσίας, η οποία θα γίνει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.  Παρακάτω θα βρείτε τα σχετικά έντυπα. Διευκρινίζεται ότι σε κανένα έντυπο δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε  στο 2651007458, στην κα Αγγελοπούλου.

Blog Attachment