Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Επαναπροκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αν. Προέδρου του ΤΜΗΥΠ

Προκήρυξη για την ανάδειξη Προέδρου και Αν. Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής και τις αιτήσεις υποψηφιότητας.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 έως την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 και ώρα 13.00.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 24 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://zeus.grnet.gr