ΜΥΥ701: Βάσεις Δεδομένων - Φθινόπωρο 2016

Διδάσκουσα: Ευαγγελία Πιτουρά

Βοηθοί Μαθήματος:

Ώρες Διδασκαλίας Τρίτη 14:00-16:00, Πέμπτη 14:00-16:00
Αίθουσα I5, Κτίριο Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής.Ανακοινώσεις