[Greek][English]

Νίκος Μαμουλής

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τηλ. +30 2651008803
Fax +30 2651007021
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: nikos στο cs τελεία uoi τελεία gr

Έλαβα το δίπλωμά μου από το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρων το 1995 και το διδακτορικό μου από το HKUST το 2000. Από το 2014 είμαι μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Πριν, ήμουν μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Διαχείριση και ανάλυση σύνθετων τύπων δεδομένων (χωρικά, χωροχρονικά, χρονοσειρές, κείμενα, γράφοι), διαχείριση μεγάλων δεδομένων, ιδιωτικότητα και ασφάλεια δεδομένων, διαχείριση αβέβαιων δεδομένων.

Δημοσιεύσεις

Δείτε εδώ ή στο DBLP.

Μαθήματα

ΜΥΥ105: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
ΜΥΥ205: Τεχνικές Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμού
ΜΥΕ041: Διαχείριση Σύνθετων Δεδομένων
Λ02: Διαχείριση και ανάλυση μη παραδοσιακών δεδομένων

Θέματα Διπλωματικών/Πτυχιακών

1. Τίτλος: Σύσταση ερωτήσεων στον ιστό με βάση τη γεωγραφική θέση του χρήστη
Περιγραφή: Πολλές φορές οι χρήστες κινητών συσκευών συντάσσουν ερωτήσεις στο διαδίκτυο σε μορφή λέξεων-κλειδιών, ελπίζοντας να βρουν ως αποτελέσματα αντικείμενα ή υπηρεσίες που είναι κοντά στη γεωγραφική τους θέση. Π.χ. η ερώτηση "ιταλικό εστιατόριο" μπορεί να μην αποφέρει αποτελέσματα κοντά στη θέση του χρήστη. Τέτοια αποτελέσματα μπορεί να απογοητεύσουν τους χρήστες. Ζητούνται λοιπόν επεκτάσεις των συστημάτων αναζήτησης οι οποίες να συστήνουν στο χρήστη εναλλακτικές λέξεις-κλειδιά (π.χ. "μεσογειακή κουζίνα") οι οποίες έχουν αποτελέσματα κοντά στο χρήστη και ταυτόχρονα σχετίζονται σημασιολογικά με την αρχική ερώτηση του. Σε αυτή την εργασία θα αναπτύξουμε τέτοιες μεθόδους σύστασης και θα αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητά τους μέσω δεδομένων τα οποία θα κατεβάσουμε από τον ιστό.
Προαπαιτούμενα: Προγραμματιστική εμπειρία σε εξαγωγή και επεξεργασία δεδομένων από τον ιστό (web-crawling)

2. Τίτλος: Ανάπτυξη κατανεμημένου συστήματος διαχείρισης χωρικών δεδομένων
Ο μεγάλος όγκος χωρικής πληροφορίας (σημεία ενδιαφέροντος σε χάρτες, στίγματα GPS, θεματικά επίπεδα χαρτών, δεδομένα ιατρικών εφαρμογών) που συλλέγεται καθημερινά από συσκευές απαιτεί αποδοτική διαχείριση για την εξυπηρέτηση χωρικών ερωτημάτων (ερωτήματα εύρεσης στο χώρο, πλησιέστερου γείτονα, συνενώσεις) και μεθόδων ανάλυσης (π.χ. συσταδοποίηση). Η αποδοτική διαχείριση τόσο μεγάλων δεδομένων απαιτεί χρήση κατανεμημένων συστημάτων τα οποία κατανέμουν το φόρτο σε πολλούς κόμβους και επεξεργαστές. Στόχος της εργασίας είναι να υλοποιηθεί ένα σύστημα κατανεμημένης διαχείρισης χωρικών δεδομένων, το οποίο να επιτρέπει γρήγορη αναζήτηση και ανανέωση πληροφορίας. Θα χρησιμοποιηθεί το πλαίσιο Spark.
Προαπαιτούμενα: Προγραμματιστική εμπειρία σε εξαγωγή και επεξεργασία δεδομένων, ανάπτυξη λογισμικού σε παράλληλο και κατανεμημένο περιβάλλον.

3. Τίτλος: Ανάλυση ροών δεδομένων σε blockchains Το blockchain είναι μια κατανεμημένη δομή δεδομένων η οποία καταγράφει συναλλαγές μεταξύ πολλών παικτών και άλλες πληροφορίες μόνιμα και με ασφάλεια. Χρησιμοποιείται ευρέως για την καταγραφή συναλλαγών με κρυπτο-νομίσματα (π.χ. bitcoins) και γενικότερα σαν κατανεμημένο κατάστιχο. Στόχος της εργασίας είναι η ανάλυση δημοσίων blockchains όπως αυτή του bitcoin, ώστε να αναλυθεί η συμπεριφορά των χρηστών τους και το ρίσκο της διαρροής προσωπικών τους δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, οι ροές και η προέλευση των στοιχείων που συναλλάσονται μέσω του blockchain θα αναλυθούν και θα χρησιμοποιηθούν τεχνικές σύνδεσής τους, ώστε να βρεθούν οι διευθύνσεις των εμπλεκόμενων χρηστών. Κατόπιν θα εφαρμόσουμε τεχνικές ανάλυσης δεδομένων (π.χ. συσταδοποίηση) για την εύρεση χρηστών με παρόμοια συμπεριφορά. Με βάση την ανάλυση, θα εξαχθούν οι γενικές τάσεις των χρηστών ώστε να μπορούμε να προβούμε σε προβλέψεις με βάση αυτές. Τέλος, θα δοκιμάσουμε τεχνικές σύνδεσης δεδομένων ώστε να διαπιστώσουμε το βαθμό με τον οποίο η ιδιωτικότητα των χρηστών βρίσκεται σε κίνδυνο.
Προαπαιτούμενα: Προγραμματιστική εμπειρία σε εξαγωγή και επεξεργασία δεδομένων

4. Τίτλος: Ανάπτυξη συστήματος εύρεσης πληροφορίας στον ιστό με βάση λέξεις κλειδιά και χωρικά κριτίρια Αντικείμενα και πληροφορίες στον ιστό είναι συχνά συνδεδεμένα με συντεταγμένες στο χώρο. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε χρήστες εύρεσης πληροφορίας με βάση την απόλυτη ή σχετική θέση της στο χώρο. Στόχος της εργασίας αυτής είναι η ανάπτυξη μιας μηχανής αναζήτησης πληροφορίας με βάση τη σχετικότητά της με λέξεις κλειδιά, αλλά και με βάση χωρικά κριτίρια. Θα κάνουμε χρήση ευρετηρίων ανεστραμμένων αρχείων και χωρικών δομών δεδομένων για την αποδοτική αποτίμηση τέτοιων συνδυαστικών ερωτημάτων. Θα υλοποιήσουμε το σύστημά μας σε παράλληλο και κατανεμημένο περιβάλλον με στόχο την κλιμάκωση και την βελτίωση της απόδοσης της εύρεσης.
Προαπαιτούμενα: Προγραμματιστική εμπειρία, εσωτερική λειτουργία συστημάτων διαχείρισης δεδομένων, ανάπτυξη λογισμικού σε παράλληλο και κατανεμημένο περιβάλλον.

Έργα

Σύσταση επερωτήσεων με λέξεις κλειδιά με βάση την τοποθεσία

Παλαιότερα έργα και βραβεύσεις

2002-2005: Storage schemes and search algorithms for high dimensional data, HKU 7380/02E (from Hong Kong RGC)
2003-2005: Evaluation of Proximity Queries over Spatial Road Networks, HKU 7149/03E (from Hong Kong RGC)
2004-2006: Periodicity of movement in spatiotemporal databases, HKU 7142/04E (from Hong Kong RGC)
2006-2008: Continuous Constraint Query Evaluation for Spatio-temporal Data Sequences, HKU 7160/05E (from Hong Kong RGC)
2007-2009: Evaluation of Advanced Spatial Queries in Sensor Networks, HKU 7155/06E (from Hong Kong RGC)
2008-2010: Top-k Dominating Queries on Multi-dimensional Data, HKU 714907E (from Hong Kong RGC)
2009-2011: Privacy Preservation in the Publication of Data Sequences, HKU 715108E (from Hong Kong RGC)
2010-2012: Algorithms for Large-Scale Matching Problems, HKU 715509E (from Hong Kong RGC)
2011-2014: Durable Queries in Temporal and Spatio-temporal Databases, HKU 715711E (from Hong Kong RGC)
2012-2015: Spatio-textual Joins, HKU 714712E (from Hong Kong RGC)
2013-2016: Efficient Management of Geosocial Data, HKU 715413E (from Hong Kong RGC)
2015-2017: Efficient Management of Spatial Semantics in RDF Knowledge Bases, 17205814 (from Hong Kong RGC)

Outstanding Young Researcher Award 2008-2009, University of Hong Kong

Best Paper Award @ SSTD 2015

Επαγγελματική Δραστηριότητα

Συχνός κριτής σε άρθρα περιοδικών όπως: ACM TODS, IEEE TKDE, VLDB Journal, ACM TKDD, ACM TOIT, ACM TWEB, ACM TSAS, Information Systems, Information Sciences, International Journal of GIS, Geoinformatica, KAIS, ACM Transactions on Algorithms, Theoretical Computer Science, Pattern Analysis and Applications Journal, Communications of ACM, etc.

Συμμετοχές σε Επιτροπές Προγράμματος:
2019: ICDE, EDBT, SIGMOD
2018: ICDE, EDBT, SIGMOD, VLDB, PAKDD (Senior PC member), ACM GIS (Senior PC member), DASFAA (Senior PC member)
2017: ICDE, SIGMOD, KDD, DASFAA, PAKDD (Senior PC member), SSTD, VLDB
2016: ICDE, SIGMOD, KDD, PAKDD (Senior PC member), GeoRich@SIGMOD, VLDB, CIKM
2015: ICDE, EDBT, SIGMOD, KDD, PAKDD (Senior PC member), CIKM (PC vice chair), DASFAA (Senior PC member), GeoRich@SIGMOD, SSTD, LocalRec@RecSys
2014: ICDE (Track Chair), SIGMOD, VLDB, KDD, SSDBM, CIKM (PC vice chair), PAKDD (Senior PC member), DASFAA
2013: ICDE, SIGMOD (Demo Track), SDM, ACM GIS, KDD, CIKM, SSTD, MDM, PAKDD (Senior PC member), DASFAA, DBRank@ICDE
2012: ICDE, KDD (Senior PC member), ACM GIS (Senior PC member), DEXA, HDMS, DASFAA, CIKM, DBRank@ICDE, HDMS, ASONAM
2011: EDBT, DASFAA, VLDB, MDM, SSTD, SIGMOD (demo track), DEXA, LBSN@GIS, DBRank@ICDE, ACM GIS, CIKM, MEDI, HDMS
2010: ICDE, SIGMOD, MDM, DEXA, DASFAA, SBBD, LBSN@GIS, CIKM, ICDM
2009: EDBT, ICDE, VLDB, SBBD, DASFAA, MDM, DEXA, SDM, PPDA, ADBIS, ASONAM, ICDM, COMAD, ACM GIS, CIKM (PC vice chair)
2008: ICDE, DBRank@ICDE, MDM, IADIS ECDM, DaWaK, KDD, HDMS, IDEAS, ACM GIS, ICDM (PC vice chair)
2007: ICDE, DBRank, STDM, MDM, IADIS ECDM, DaWaK, SSTDM-VAM, HPDMA, KDD, SSTD, HDMS, ECML/PKDD, VLDB, ADBIS, ACM GIS, IDEAS, ICDM (PC vice chair), DUNE, SSTDM
2006: WAIM, DaWaK, KDD, VLDB, HDMS, CIKM, ICDM
2005: ICDE, ICDM, COMAD 2005b,
2004: ACM GIS, HDMS, ICDM
2003: SSDBM

Οργάνωση Συνεδρίων:
PC chair of the 12th Hellenic Data Management Symposium (HDMS 2014)
Demonstrations co-chair of the IEEE International Conference on Data Mining (ICDM 2014)
PC co-Chair of the 19th International Conference on Management of Data (COMAD 2013)
Tutorials co-Chair of the 27th International Conference on Data Engineering (ICDE 2011)
PC co-Chair of the ICDE 2010 PhD Workshop
PC co-Chair of the Eleventh International Symposium on Spatial and Temporal Databases (SSTD 2009)
Co-organizer of the Third International Workshop on Ranking in Databases (DBRank 2009)
Publicity Chair of the 25th International Conference on Data Engineering (ICDE 2009)
General Chair of the 20th International Conference on Scientific and Statistical Database Management (SSDBM 2008)
Co-organizer of the 1st International Workshop on Spatial and Spatio-temporal Data Mining (SSTDM06).

Υπηρεσία σε Διεθνή Περιοδικά:
Knowledge and Information Systems, An International Journal, Associate Editor, 2015-.
The VLDB Journal, Associate Editor, 2011-2017.
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE), Associate Editor, 2010-2014.
Proceedings of the VLDB Endowment (PVLDB), Associate Editor, 2013.
Geoinformatica Journal (Springer), Editorial Board Member, 2007- .
Encyclopedia of Geographic Information Systems, Field editor, 2008.

Επίβλεψη Διδακτόρων

LU Ziyu, PhD graduated 2016, now lecturer at Central University of Finance and Economics, Beijing
QI Shuyao, PhD graduated 2016, now at Microsoft Vancouver
TU Wenting, PhD graduated 2016, now lecturer at Shanghai University of Finance and Economics (SHUFE)
SHI Jieming, PhD graduated 2015, now at Lenovo Big Data Lab
CAI Yilun, PhD graduated 2015, now at Lenovo Big Data Lab
WANG Hao, PhD, graduated 2014, now lecturer at Nanjing University
GE Shen, PhD, graduated 2012, now at Microsoft Beijing
LI Jing, PhD, graduated 2012, now at Morgan Stanley
ZHANG Shiming (Simon), PhD, graduated 2011, now at Huawei's Noah's Ark Lab
U Leong Hou (Kamiru) , PhD, graduated 2010, now associate professor at University of Macau
Panagiotis Karras, PhD, graduated 2007, associate professor at Aarhus University
CAO Huiping, PhD, graduated 2006, now associate professor at New Mexico State University
YIU Man Lung (Ken), PhD, graduated 2006, now associate professor at Hong Kong Polytechnic University