Νίκος Μαμουλής

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τηλ. +30 2651008803
Fax +30 2651007021
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: nikos στο cs τελεία uoi τελεία gr

Έλαβα το δίπλωμά μου από το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρων το 1995 και το διδακτορικό μου από το HKUST το 2000. Από το 2014 είμαι μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Από το 2001 εώς το 2014 ήμουν μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Διαχείριση και ανάλυση σύνθετων τύπων δεδομένων (χωρικά, χωροχρονικά, χρονοσειρές, κείμενα, γράφοι), ιδιωτικότητα και ασφάλεια δεδομένων, διαχείριση αβέβαιων δεδομένων.

Δημοσιεύσεις

Δείτε εδώ ή στο DBLP.

Μαθήματα

ΜΥΥ105: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
ΜΥΕ041: Διαχείριση Σύνθετων Δεδομένων
Λ02: Διαχείριση και ανάλυση μη παραδοσιακών δεδομένων

Θέματα Διπλωματικών/Πτυχιακών

1. Τίτλος: Σύσταση ερωτήσεων στον ιστό με βάση τη γεωγραφική θέση του χρήστη
Περιγραφή: Πολλές φορές οι χρήστες κινητών συσκευών συντάσσουν ερωτήσεις στο διαδίκτυο σε μορφή λέξεων-κλειδιών, ελπίζοντας να βρουν ως αποτελέσματα αντικείμενα ή υπηρεσίες που είναι κοντά στη γεωγραφική τους θέση. Π.χ. η ερώτηση "ιταλικό εστιατόριο" μπορεί να μην αποφέρει αποτελέσματα κοντά στη θέση του χρήστη. Τέτοια αποτελέσματα μπορεί να απογοητεύσουν τους χρήστες. Ζητούνται λοιπόν επεκτάσεις των συστημάτων αναζήτησης οι οποίες να συστήνουν στο χρήστη εναλλακτικές λέξεις-κλειδιά (π.χ. "μεσογειακή κουζίνα") οι οποίες έχουν αποτελέσματα κοντά στο χρήστη και ταυτόχρονα σχετίζονται σημασιολογικά με την αρχική ερώτηση του. Σε αυτή την εργασία θα αναπτύξουμε τέτοιες μεθόδους σύστασης και θα αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητά τους μέσω δεδομένων τα οποία θα κατεβάσουμε από τον ιστό.
Προαπαιτούμενα: Προγραμματιστική εμπειρία σε εξαγωγή και επεξεργασία δεδομένων από τον ιστό (web-crawling)

2. Τίτλος: Εξόρυξη διαδρομών από δεδομένα του Twitter
Οι χρήστες του Twitter δημιοσιεύουν πληροφορία η οποία μπορεί να σχετίζεται με την τρέχουσα θέση τους. Η πληροφορία αυτή μπορεί να είναι άμεση (π.χ. "Είμαι στα Ιωάννινα") ή έμμεση (π.χ. το μήνυμα "Είμαι κι εγώ εκεί" δημοσιεύεται σαν ακόλουθο σε ένα μήνυμα άλλου χρήστη που δίνει τη θέση του). Το ζητούμενο της εργασίας είναι η εξόρυξη διαδρομών των χρηστών με βάση αυτή την πληροφορία. Ειδικότερα, ενδιαφερόμαστε για τις διαδρομές χρηστών που επισκέπτονται άλλους τόπους σε σχέση με τον τόπο συνήθους διαμονής τους (π.χ. τουρίστες), αφού σε αυτή την περίπτωση οι χρήστες είναι πιο πρόθυμοι να δημοσιεύσουν τις θέσεις τους. Ο στόχος είναι να συδέσουμε χωρο-χρονικά τις θέσεις των χρηστών ώστε να ανακτήσουμε τις διαδρομές που ακολούθησαν. Οι διαδρομές μπορεί μετά να χρησιμοποιηθούν για εξαγωγή γνώσης (π.χ. συχνές διαδρομές) ή για ανάλυση συμπεριφοράς με άμεση εφαρμογή στην ανάλυση αγοράς.
Προαπαιτούμενα: Προγραμματιστική εμπειρία σε εξαγωγή και επεξεργασία δεδομένων από τον ιστό (web-crawling).

Έργα

Σύσταση επερωτήσεων με λέξεις κλειδιά με βάση την τοποθεσία