Νίκος Μαμουλής

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τηλ. +30 2651008803
Fax +30 2651007021
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: nikos στο cs τελεία uoi τελεία gr

Έλαβα το δίπλωμά μου από το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρων το 1995 και το διδακτορικό μου από το HKUST το 2000. Από το 2014 είμαι μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Από το 2001 εώς το 2014 ήμουν μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Διαχείριση και ανάλυση σύνθετων τύπων δεδομένων (χωρικά, χωροχρονικά, χρονοσειρές, κείμενα, γράφοι), διαχείριση μεγάλων δεδομένων, ιδιωτικότητα και ασφάλεια δεδομένων, διαχείριση αβέβαιων δεδομένων.

Δημοσιεύσεις

Δείτε εδώ ή στο DBLP.

Μαθήματα

ΜΥΥ105: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
ΜΥΥ205: Τεχνικές Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμού
ΜΥΕ041: Διαχείριση Σύνθετων Δεδομένων
Λ02: Διαχείριση και ανάλυση μη παραδοσιακών δεδομένων

Θέματα Διπλωματικών/Πτυχιακών

1. Τίτλος: Σύσταση ερωτήσεων στον ιστό με βάση τη γεωγραφική θέση του χρήστη
Περιγραφή: Πολλές φορές οι χρήστες κινητών συσκευών συντάσσουν ερωτήσεις στο διαδίκτυο σε μορφή λέξεων-κλειδιών, ελπίζοντας να βρουν ως αποτελέσματα αντικείμενα ή υπηρεσίες που είναι κοντά στη γεωγραφική τους θέση. Π.χ. η ερώτηση "ιταλικό εστιατόριο" μπορεί να μην αποφέρει αποτελέσματα κοντά στη θέση του χρήστη. Τέτοια αποτελέσματα μπορεί να απογοητεύσουν τους χρήστες. Ζητούνται λοιπόν επεκτάσεις των συστημάτων αναζήτησης οι οποίες να συστήνουν στο χρήστη εναλλακτικές λέξεις-κλειδιά (π.χ. "μεσογειακή κουζίνα") οι οποίες έχουν αποτελέσματα κοντά στο χρήστη και ταυτόχρονα σχετίζονται σημασιολογικά με την αρχική ερώτηση του. Σε αυτή την εργασία θα αναπτύξουμε τέτοιες μεθόδους σύστασης και θα αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητά τους μέσω δεδομένων τα οποία θα κατεβάσουμε από τον ιστό.
Προαπαιτούμενα: Προγραμματιστική εμπειρία σε εξαγωγή και επεξεργασία δεδομένων από τον ιστό (web-crawling)

2. Τίτλος: Εξόρυξη διαδρομών από δεδομένα του Twitter
Οι χρήστες του Twitter δημιοσιεύουν πληροφορία η οποία μπορεί να σχετίζεται με την τρέχουσα θέση τους. Η πληροφορία αυτή μπορεί να είναι άμεση (π.χ. "Είμαι στα Ιωάννινα") ή έμμεση (π.χ. το μήνυμα "Είμαι κι εγώ εκεί" δημοσιεύεται σαν ακόλουθο σε ένα μήνυμα άλλου χρήστη που δίνει τη θέση του). Το ζητούμενο της εργασίας είναι η εξόρυξη διαδρομών των χρηστών με βάση αυτή την πληροφορία. Ειδικότερα, ενδιαφερόμαστε για τις διαδρομές χρηστών που επισκέπτονται άλλους τόπους σε σχέση με τον τόπο συνήθους διαμονής τους (π.χ. τουρίστες), αφού σε αυτή την περίπτωση οι χρήστες είναι πιο πρόθυμοι να δημοσιεύσουν τις θέσεις τους. Ο στόχος είναι να συδέσουμε χωρο-χρονικά τις θέσεις των χρηστών ώστε να ανακτήσουμε τις διαδρομές που ακολούθησαν. Οι διαδρομές μπορεί μετά να χρησιμοποιηθούν για εξαγωγή γνώσης (π.χ. συχνές διαδρομές) ή για ανάλυση συμπεριφοράς με άμεση εφαρμογή στην ανάλυση αγοράς.
Προαπαιτούμενα: Προγραμματιστική εμπειρία σε εξαγωγή και επεξεργασία δεδομένων από τον ιστό (web-crawling).

3. Τίτλος: Ανάλυση ροών δεδομένων σε blockchains Το blockchain είναι μια κατανεμημένη δομή δεδομένων η οποία καταγράφει συναλλαγές μεταξύ πολλών παικτών και άλλες πληροφορίες μόνιμα και με ασφάλεια. Χρησιμοποιείται ευρέως για την καταγραφή συναλλαγών με κρυπτο-νομίσματα (π.χ. bitcoins) και γενικότερα σαν κατανεμημένο κατάστιχο. Στόχος της εργασίας είναι η ανάλυση δημοσίων blockchains όπως αυτή του bitcoin, ώστε να αναλυθεί η συμπεριφορά των χρηστών τους και το ρίσκο της διαρροής προσωπικών τους δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, οι ροές και η προέλευση των στοιχείων που συναλλάσονται μέσω του blockchain θα αναλυθούν και θα χρησιμοποιηθούν τεχνικές σύνδεσής τους, ώστε να βρεθούν οι διευθύνσεις των εμπλεκόμενων χρηστών. Κατόπιν θα εφαρμόσουμε τεχνικές ανάλυσης δεδομένων (π.χ. συσταδοποίηση) για την εύρεση χρηστών με παρόμοια συμπεριφορά. Με βάση την ανάλυση, θα εξαχθούν οι γενικές τάσεις των χρηστών ώστε να μπορούμε να προβούμε σε προβλέψεις με βάση αυτές. Τέλος, θα δοκιμάσουμε τεχνικές σύνδεσης δεδομένων ώστε να διαπιστώσουμε το βαθμό με τον οποίο η ιδιωτικότητα των χρηστών βρίσκεται σε κίνδυνο.
Προαπαιτούμενα: Προγραμματιστική εμπειρία σε εξαγωγή και επεξεργασία δεδομένων

4. Τίτλος: Ανάπτυξη συστήματος εύρεσης πληροφορίας στον ιστό με βάση λέξεις κλειδιά και χωρικά κριτίρια Αντικείμενα και πληροφορίες στον ιστό είναι συχνά συνδεδεμένα με συντεταγμένες στο χώρο. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε χρήστες εύρεσης πληροφορίας με βάση την απόλυτη ή σχετική θέση της στο χώρο. Στόχος της εργασίας αυτής είναι η ανάπτυξη μιας μηχανής αναζήτησης πληροφορίας με βάση τη σχετικότητά της με λέξεις κλειδιά, αλλά και με βάση χωρικά κριτίρια. Θα κάνουμε χρήση ευρετηρίων ανεστραμμένων αρχείων και χωρικών δομών δεδομένων για την αποδοτική αποτίμηση τέτοιων συνδυαστικών ερωτημάτων. Θα υλοποιήσουμε το σύστημά μας σε παράλληλο και κατανεμημένο περιβάλλον με στόχο την κλιμάκωση και την βελτίωση της απόδοσης της εύρεσης.
Προαπαιτούμενα: Προγραμματιστική εμπειρία, εσωτερική λειτουργία συστημάτων διαχείρισης δεδομένων, ανάπτυξη λογισμικού σε παράλληλο και κατανεμημένο περιβάλλον.

Έργα

Σύσταση επερωτήσεων με λέξεις κλειδιά με βάση την τοποθεσία