ΜΥΥ205/ΠΛΥ212 Τεχνικές Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού

Εαρινό Εξάμηνο, 2018

 

Αρχική

Διδακτέα Ύλη

Ασκήσεις

Γενικές Πληροφορίες

Ώρες Διδασκαλίας: Τρίτη 3-5 μ.μ., Πέμπτη 12-2 μ.μ., Αμφιθέατρο
Εργαστήρια: Πέμπτη 3-7 μ.μ.
Διδάσκων: Παναγιώτης Τσαπάρας (tsap@cs.uoi.gr)

Συντονίστρια Εργαστηρίων: Βίκυ Σταμάτη (vstamati@cs.uoi.gr)

Βοηθοί:


Βαθμολογία: Ο τελικός βαθμός του μαθήματος προκύπτει από τα εργαστήρια ή την πρόοδο, τις ασκήσεις και την τελική εξέταση.

       Τα εργαστήρια είναι υποχρεωτικά για τους φοιτητές του πρώτου έτους (επιτρέπονται το πολύ δύο απουσίες). Ο βαθμός του εργαστηρίου μετράει για 20% του τελικού βαθμού.

       Για όσους είναι σε μεγαλύτερο έτος, αν δεν έχετε βαθμό εργαστηρίου, ή δεν θέλετε να κρατήσετε τον βαθμό του εργαστηρίου, μπορείτε να δώσετε πρόοδο, η οποία θα μετρήσει 20% του βαθμού. Αν αποφασίσετε να δώσετε πρόοδο, ο βαθμός του εργαστηρίου χάνεται. Δεν μπορείτε να κρατήσετε τον βαθμό προόδου από προηγούμενα χρόνια.

       Οι ασκήσεις μετράνε 30% του βαθμού και είναι υποχρεωτικές για όλους. Δεν μπορείτε να κρατήσετε το βαθμό των ασκήσεων από προηγούμενα χρόνια.

       Ο βαθμός της τελικής εξέτασης μετράει 50% του τελικού βαθμού. Για να περάσετε το μάθημα θα πρέπει να γράψετε τουλάχιστον 4 (τέσσερα) στην τελική εξέταση, και να έχετε βαθμό τουλάχιστον (5) πέντε συνολικά.

 

Βαθμοί προηγούμενων εργαστηρίων: Εδώ είναι οι βαθμοί για τα εργαστήρια του 2013, 2014, 2015, 2016 and 2017.

 

Παλαιότερα μαθήματα: Μπορείτε να δείτε το υλικό και τις ασκήσεις από τα προηγούμενα μαθήματα. Αν και υπάρχουν κάποιες αλλαγές στην ύλη, πολύ από το υλικό παραμένει το ίδιο.

 

Εργαστήρια: Τα εργαστήρια γίνονται 15:00-19:00 την Πέμπτη. Οι ομάδες στα γκρουπ 1,3 θα έρχονται 15:00-17:00 στα μονά εργαστήρια, και 17:00-19:00 στα ζυγά εργαστήρια. Οι ομάδες στα γκρουπ 2,4 θα έρχονται 17:00-19:00 στα μονά εργαστήρια, και 15:00-17:00 στα ζυγά εργαστήρια.

 

Διαδικαστικά: Για περισσότερες πληροφορίες για τα διαδικαστικά του μαθήματος (βαθμολογία κλπ) μπορείτε να δείτε αυτές τις διαφάνειες (pptx, pdf)

 

Ανακοινώσεις

        Τρίτη 3/4: Πρώτη Άσκηση. Η πρώτη σειρά ασκήσεων είναι διαθέσιμη στη σελίδα των Ασκήσεων και στο ecourse.

        Τρίτη 8/2: Εκκίνηση μαθήματος - ecourse. Καλώς ήρθατε στο μάθημα Τεχνικές Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού για το 2016. Ανακοινώσεις θα γίνονται εδώ και στο ecourse, γι αυτό δημιουργήστε όλοι λογαριασμό στο ecourse ώστε να μπορείτε να λαμβάνετε τα σχετικά emails για το μάθημα. Το υλικό για το μάθημα θα εμφανίζεται εδώ και στο ecourse.