4-53: Βάσεις Δεδομένων

Διδάσκουσα: Ευαγγελία Πιτουρά

Βοηθός: Μάρκος Τσίπουρας

Ώρες Διδασκαλίας Τρίτη, Τετάρτη: 17:00-19:00


Παλιές Ανακοινώσεις

  • Διαλέξεις

  • Ασκήσεις

  • Πηγές Πληροφοριών για Βάσεις Δεδομένων

  • Ενδιαφέροντα κείμενα


    Πληροφορίες για την Oracle SQL