Εξόρυξη Δεδομένων

Διδάσκουσα: Ευαγγελία Πιτουρά
Βοηθός Μαθήματος: Δημήτρης Σουραβλιάς (email: dsouravl@cs.uoi.gr)

Ώρες Διδασκαλίας: Τετάρτη 11:00


Δείτε τη σελίδα για το μάθημα του προηγούμενου έτους εδώ.


Ανακοινώσεις
Διδακτικό Βιβλίο

Υπάρχουν δύο σχετικά βιβλία στα Ελληνικά.

Επίσης κοιτάξτε το

Ύλη Μαθήματος

Το μάθημα καλύπτει τις βασικές αρχές, αλγόριθμους και εφαρμογές της εξόρυξης γνώσης από μεγάλα σύνολα δεδομένων.


Πρόγραμμα Διαλέξεων (προκαταρκτικό)

10 Μαρ    Εισαγωγή  
17 Μαρ    Συσταδοποίηση Ι  
24 Μαρ    Συσταδοποίηση ΙΙ  
1 Απρ    WEKA. Matlab.
8 Απρ    Κανόνες Συσχέτισης I.
29 Απρ    Κανόνες Συσχέτισης IΙ
6 Μαι    Κανόνες Συσχέτισης ΙΙ (συνέχεια) Ταξινόμηση I
15 Μαι    Ταξινόμηση ΙΙ
20 Μαι    Εξόρυξη Δεδομένων από τον Παγκόσμιο Ιστό.
27 Μαι    Αποθήκες Δεδομένων

Διαφάνειες

Διαφάνειες Προηγούμενου Έτους εδώ


Βαθμολογία

Τελικό Διαγώνισμα   x%       
3 Σύνολα Ασκήσεων   y% το καθένα    


Ασκήσεις


Data Mining Software Πηγές Πληροφοριών

Σχετικά Μαθήματα σε Ελληνικά Πανεπιστήμια