Εξόρυξη Δεδομένων

Διδάσκουσα: Ευαγγελία Πιτουρά

Ώρες Διδασκαλίας Τρίτη: 13:00-16:00


Το πρώτο μάθημα θα γίνει την Τρίτη 24 Απριλίου 2007.


Διδακτικό Βιβλίο

Υπάρχουν δύο σχετικά βιβλία στα Ελληνικά.

Επίσης κοιτάξτε το

Ύλη Μαθήματος

Το μάθημα καλύπτει τις βασικές αρχές, αλγόριθμους και εφαρμογές της εξόρυξης γνώσης από μεγάλα σύνολα δεδομένων. Επιγραμματικά καλύπτονται τα παρακάτω:
Βασικές Έννοιες, Κατηγοριοποίηση, Συσταδοποίηση, Κανόνες Συσχέτισης, Διαχείριση της Αβεβαιότητας, Τεχνικές Οπτικής Παρουσίασης Αποτελεσμάτων, Εργαλεία Εξόρυξης Γνώσης, Εξόρυξη Γνώσης από τον Παγκόσμιο Ιστό.


Πρόγραμμα Διαλέξεων (προκαταρκτικό)

24 Απρ    Εισαγωγή  
8 Μαι    Συσταδοποίηση Ι  
15 Μαι    Συσταδοποίηση ΙΙ  
22 Μαι    Κατηγοριοποίηση
29 Μαι    Κατηγοριοποίηση ΙΙ
5 Ιου    Κανόνες Συσχέτισης Ι
12 Ιουν    Κανόνες Συσχέτισης IΙ
19 Ιουν    Εξόρυξη Συχνών Υπογραφημάτων
26 Ιουν    Εξόρυξη Δεδομένων από τον Παγκόσμιο Ιστό

Διαφάνειες


Βαθμολογία

Τελικό Διαγώνισμα   x%       
2 Σύνολα Ασκήσεων   50% το καθένα    

Ασκήσεις

Βαθμοί Ιουλίου


Data Mining Software

Πηγές Πληροφοριών

Σχετικά Μαθήματα σε Ελληνικά Πανεπιστήμια