Εξόρυξη Δεδομένων

Διδάσκουσα: Ευαγγελία Πιτουρά

Ώρες Διδασκαλίας: Τετάρτη: 13:15:-16:00


Δείτε τη σελίδα για το μάθημα προηγούμενου έτους εδώ.


Ανακοινώσεις
Διδακτικά Βιβλία

Έχει μεταφραστεί το διδακτικό βιβλίο των:

Επίσης, δύο άλλα σχετικά βιβλία στα Ελληνικά: Κλασικά διδακτικά βιβλία είναι τα: Ένα καινούργιο βιβλίο που καλύπτει και νέα ενδιαφέροντα θέματα (MapReduce, recommendation systems, advertising on the web) διαθέσιμο στο διαδίκτυο:

Ύλη Μαθήματος

Το μάθημα καλύπτει τις βασικές αρχές, αλγόριθμους και εφαρμογές της εξόρυξης γνώσης από μεγάλα σύνολα δεδομένων.


Πρόγραμμα Διαλέξεων (προκαταρκτικό)

16 Φεβ    Εισαγωγή    
23 Φεβ    Συσταδοποίηση Ι    
2 Μαρ    Συσταδοποίηση ΙΙ    
9 Μαρ    Συσταδοποίηση ΙΙ (συνέχεια). Weka, Matlab. Ανάθεση 1ου Συνόλου Ασκήσεων (Ημερ. Παρ. 13/4)  
16 Μαρ    Κατηγοριοποίηση I.
23 Μαρ    Κατηγοριοποίηση IΙ
30 Μαρ    Κατηγοριοποίηση ΙΙΙ
6 Απρ    Κανόνες Συσχέτισης Ι
13 Απρ    Κανόνες Συσχέτισηs II
4 Μαϊ    web

Διαφάνειες

Διαφάνειες Προηγούμενου Έτους εδώ


Βαθμολογία

Θα δοδούν 3 σύνολα ασκήσεων. Οι ασκήσεις είναι απαλλακτικές, με την έννοια ότι όσοι δώσουν και τα 3 σύνολα, μπορεί να μη δώσουν τελική εξέταση. Για όσους δώσουν τελική εξέταση, οι ασκήσεις θα μετρήσουν σε ποσοστό 50%.


Ασκήσεις

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Άσκηση 1

Εκφώνηση

Άσκηση 2

Εκφώνηση

Σύνολα δεδομένων

Άσκηση 3

Εκφώνηση


Data Mining Software Πηγές Πληροφοριών

Σχετικά Μαθήματα σε Ελληνικά Πανεπιστήμια